WYSZEHRADZKI RAJD KOLARSKI

Inne

Co najmniej 17,5 godziny ciężkich zmagań na liczącej 533 km trasie przez cztery kraje; 300 kolarzy amatorów. Start w Budapeszcie – meta w Krakowie. Po drodze górskie odcinki na Słowacji i w Czechach. 17 maja ze stolicy Węgier wystartuje 1. Wyszehradzki Rajd Kolarski, meta 18 maja w Krakowie.

17 maja (piątek) — 18 maja 2013 r. (sobota)

Budapeszt-Kraków

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz dyrektor generalny Lang Team Czesław Lang zaprezentowali 5 kwietnia w Warszawie ideę, trasę i zasady zmagań kolarskich. Ich głównym celem jest rozpowszechnienie idei współpracy między państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4) w społeczeństwach Polski, Czech, Słowacji i Węgier oraz w innych krajach europejskich i krajach Partnerstwa Wschodniego, a także dla podkreślenia polskiego przewodnictwa w V4. Tego samego dnia podobne spotkania prasowe odbyły się w pozostałych stolicach V4: Bratysławie, Budapeszcie i Pradze. W konferencji prasowej w Budapeszcie wziął udział Ambasador RP R. Kowalski oraz podsekretarz stanu w MSZ Węgier G. Prőhle.

http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/eu-ketoldali-kapcsolatokert-es-kulturalis-diplomaciaert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/kerekparos-maratonnal-nepszerusitik-a-visegradi-egyuttmukodest

Autorem pomysłu na wyścig łączący kraje V4 jest szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który wzorując się na szczytnych ideach legendarnego Wyścigu Pokoju, zaprezentował ideę rajdu podczas inaugurującej polską prezydencję w V4 wizyty w stolicach pozostałych krajów 4 i 5 czerwca 2012 r. Do idei polskiego ministra przyłączyli się także szefowie dyplomacji pozostałych krajów V4: Czech – Karel Schwarzenberg, Słowacji – Miroslav Lajčák i Węgier – János Martonyi. Daje to szanse na cykliczność wydarzenia.

W 1. Wyszehradzkim Rajdzie Kolarskim wystartuje maksymalnie 300 uczestników: kobiet i mężczyzn. Rywalizować będą w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. Zespół może liczyć od 5 do 10 osób – uwzględnione będą czasy indywidualne najlepszych 3 zawodników. Suma nagród to 100 000 euro – ufundowana przez szefów dyplomacji krajów V4. Zwycięzca w kategorii „mężczyźni” i „kobiety” otrzyma 10 000 euro. W rajdzie nagrodzonych zostanie 30 najlepszych zawodników. Organizatorzy przyznają również specjalne nagrody najlepszym kolarzom reprezentującym kraje Partnerstwa Wschodniego.

Głównym organizatorem jest firma Lang Team, która posiada duże doświadczenie w podobnego rodzaju przedsięwzięciach. Wyścigowi będą towarzyszyć imprezy okolicznościowe, jak pikniki, parady rowerowe itp., które będą organizowane na trasie rajdu oraz w stolicach krajów V4. Rejestracja uczestników zacznie się jeszcze w kwietniu poprzez akceptację regulaminu i wypełnienie formularza na stronie internetowej www.visehradbicyclerace.com. Partnerami i sponsorami wyścigu są: Azoty Tarnów, ČEZ, Lotos, MOL, Slovnaft, Tauron i TriGranit.

 ***

Polskie Przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej (V4) rozpoczęło się 1 lipca 2012 r. i potrwa do 30 czerwca 2013 roku. Jest to czwarte przewodnictwo naszego kraju w V4. Program polskiej prezydencji został przyjęty przez rząd 15 czerwca 2012 r. Dokument oficjalnie zaprezentowano 22 czerwca 2012 r. podczas spotkania szefów rządów państw wyszehradzkich w Pradze. Hasłem przewodnim polskiej prezydencji jest „Grupa Wyszehradzka na rzecz integracji i spójności” (Visegrad 4 for Integration and Cohesion). Jej celem jest dalsze rozwijanie współpracy państw wyszehradzkich, przede wszystkim w kwestiach najbardziej istotnych zarówno z punktu widzenia regionu, jak i całej Unii Europejskiej.

Do zrealizowanych priorytetów polskiego przewodnictwa należy m.in. wypracowanie spójnego stanowiska państw V4 w negocjacjach nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi na lata 2014-2020. Innym celem przewodnictwa jest pogłębianie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, niwelowanie transgranicznych braków ciągłości w przebiegu osi rozwojowych w regionie, wspomaganie rozwoju kontaktów szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie prointegracyjnych aspiracji państw Bałkanów Zachodnich, a także rozwój i implementacja Partnerstwa Wschodniego.

Więcej informacji na temat polskiego przewodnictwa w V4: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/grupa_wyszehradzka/polska_prezydencja_w_grupie_wyszehradzkiej/polska_prezydencja_w_grupie_wyszehradzkiej

Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/1__wyszehradzki_rajd_kolarski

Spot filmowy zapowiadający Rajd: http://www.youtube.com/watch?v=GInzHxN9BZ8&feature=youtu.be

Video