PO-LIN

Film

Projekcja filmu w ramach konferencji HOLOKAUST – FILM – PAMIĘĆ

27 marca 2010 r. (sobota), godz. 18.00

Muzeum Pamięci Holokaustu

Budapest, IX. Páva u. 39.

Po-lin (Jolanta Dylewska, Polska, 2008) - z napisami angielskimi

Wstęp do filmu: Vera Surányi

PO-LIN to w języku hebrajskim nazwa Polski. Słowa te, oznaczające "tu zamieszkamy", zostały wypowiedziane przez przybywających do naszego kraju Żydów, którzy uciekali przed pogromami i zarazami. "PO-LIN", dokument cenionej operator Jolanty Dylewskiej, prawie w całości oparty jest na materiałach archiwalnych - efekcie wieloletnich poszukiwań na całym świecie. Autorami tych unikalnych nagrań byli Żydzi, którzy wyemigrowali do USA, ale w latach trzydziestych XX wieku przyjeżdżali do Polski, by odwiedzić swoich krewnych. Często przywozili ze sobą kamery. Te amatorskie filmy pokazują codzienne życie Żydów w przedwojennej Polsce, ocalając dla nas kawałek historii, która minęła bezpowrotnie po wrześniu 1939 roku.