OZON

Inne

Rząd kontynuacji czy przełomu? wieczór tygodnika OZON

26 stycznia 2006 r. (czwartek), godz. 18.00

Instytut Polski

Instytut Polski w Budapeszcie
serdecznie zaprasza na spotkanie

Rząd kontynuacji czy przełomu?
o pierwszych stu dniach rządu Kazimierza Marcinkiewicza w Polsce
dyskutować będą

Grzegorz Górny
redaktor naczelny tygodnika „Ozon”
Wojciech Wencel
felietonista tygodnika „Ozon”

oraz
Iván Bába
przewodniczący gabinetu zagranicznego FIDESZ-MPSZ
Gábor Borókai
redaktor naczelny „Heti Válasz”
Kristóf Bobrovniczky
dyrektor wydawnictwa „Heti Válasz”
Zsolt Estefán
kierownik działu zagranicznego „Heti Válasz”