Konferencja

Inne

Kultura polska wobec normalności Konferencja z okazji 10-lecia założenia Katedry Polonistycznej na Uniwersytecie Katolickim im. Pétera Pázmánya

8 grudnia 2005 r. (czwartek), godz. 13.00

Piliscsaba

Kultura polska wobec normalności

Konferencja z okazji 10-lecia założenia Katedry Polonistycznej na Uniwersytecie Katolickim im. Pétera Pázmánya

Piliscsaba, 8 grudnia 2005.
PPKE BTK, Stephaneum
Sala Pázmánya

Program:
12.00 Fröhlich Ida: Powitanie
12.15 Jerzy Snopek (Warszawa): Możliwości polsko-węgierskiej komparatystyki literackiej
12.45 Przemysław Czapliński (Poznań): Literatura wobec normalności
13.15 Michał Paweł Markowski (Kraków): Esej polski
13.45 Dyskusja

14.15- 14.30 Przerwa

14.30 Reiman Judit (Piliscsaba): Kultura jako strategia przetrwania uchodźców polskich na Węgrzech
14.50 Nagy László Kálmán (Debreczyn-Kraków): Polska literatura łagrowa
15.10 Pálfalvi Lajos (Piliscsaba): Literatura polska na Węgrzech
15.30 Dyskusja