ZMIANY ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BUDAPESZCIE

24 marca 2020 r. (wtorek)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o ochronę zdrowia obywateli Wydział Konsularny Ambasady RP w Budapeszcie informuje, że urząd będzie obsługiwał jedynie obywateli polskich w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz w sprawach bardzo pilnych.

ZMIANY ORGANIZACJI PRACY WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BUDAPESZCIE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o ochronę zdrowia obywateli Wydział Konsularny Ambasady RP w Budapeszcie informuje, że urząd będzie obsługiwał jedynie obywateli polskich w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz 

w sprawach bardzo pilnych (tj.: utrata dokumentów, zgony, aresztowania).

Wizyty w siedzibie urzędu są możliwe tylko po umówieniu spotkania w pod numerem:

(+36 1) 413 8206 lub adresem e-mail: 

Telefon alarmowy poza godzinami urzędowania: (+36) 20 472 9502

W sprawach powrotu do Polski transportem lotniczym należy kontaktować się na stronie: www.lotdodomu.com.