Wieczność i chwila 1918-1939 – Polska architekturą silna

Wystawa

Wystawa prezentująca najlepsze przykłady polskiej architektury okresu międzywojennego.

12 listopada 2019 r. (wtorek), godz. 10.00

Platán Galéria

1061 Budapest, Andrássy út. 32.

Wieczność i chwila 1918-1939 – Polska architekturą silna 

Oprowadzanie po wystawie, rozmowa: 14 listopada (czwartek) 2019., godz. 18.00

Uczestnicy:

Katarzyna Uchowicz historyk sztuki

Dániel Kovács historyk sztuki, redaktor naczelny Építészfórum 

Pál Ritoók historyk sztuki, Węgierskie Muzeum Architektury - Centrum Dokumentacji Ochrony Zabytków

Tytuł wystawy Wieczność i chwila został zainspirowany przemówieniem uznanego polskiego architekta Lecha Niemojewskiego (1894–1952), propagatora nowoczesności, a zarazem wnikliwego badacza historii polskiej architektury dawnej. Hasła Niemojewskiego trafnie oddają potencjał i stabilność niepodległej II Rzeczypospolitej oraz krótki czas, w którym realizowano ambitne wizje nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się państwa. Wysoka ranga polskiej architektury okresu 1918-1939 to nie tylko innowacyjne, zaawansowane technologicznie budynki, ale także unikatowa strategia promocyjna wykorzystująca makiety, fotografie i fotomontaże. Wybór obiektów zaprezentowanych na wystawie stanowi podsumowanie sposobów prezentacji odrodzonego po 123 latach niewoli kraju poprzez modernistyczną architekturę. Nie da się bowiem mówić o architekturze dwudziestolecia międzywojennego bez jej fotograficznej dokumentacji wykonanej przez najlepszych polskich fotografów. Sztuka budowania nie istnieje bez urbanistyki, a dobra urbanistyka to z kolei nowoczesna gospodarka. Zebrane na ekspozycji przykłady kreślące architektoniczną topografię II Rzeczypospolitej to zaledwie kilka punktów na gęsto wypełnionej archimapie. Uwertura do symfonii pionierskich pomysłów oraz z powodzeniem realizowanych dalekosiężnych planów.

Platán Galéria – Budapest, VI. Andrássy út 32.

Wystawa czynna od 12 listopada do 28 listopada 2019., od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00.