NATO W POLSKIEJ PERSPEKTIWIE

13 czerwca 2019 r. (czwartek)

Książka powstała z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO

Książka Roberta Kupieckiego powstała z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO i jest podzielona na dwie części: pierwsza dotyczy drogi Polski do NATO, obejmując okres od początku transformacji systemowej w 1989 r. do chwili akcesji w 1999 r., druga zaś poświęcona jest okresowi poakcesyjnemu. Książka jest kontynuacją i rozwinięciem publikacji z 2016 r., pt. „Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego”, wydanej przez MSZ z okazji Szczytu NATO w Warszawie.

https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/r.kupiecki_2019-wersja_elektroniczn