Marek Stefański (PL)

Muzyka

Niedzielne Koncerty Organowe w kościele Macieja. Uroczysty koncert z okazji Święta 3. Maja

5 maja 2019 r. (niedziela), godz. 19.30

Mátyás-templom Budapest, I. Szentháromság tér 2.

Marek Stefański – polski organista, urodzony w roku 1969 w Rzeszowie, ukończył studia 

w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie organów, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Działalność koncertową rozpoczął na początku studiów
w Akademii Muzycznej, odbywając dwukrotnie jako organista - solista wraz z Krakowskim Akademickim Chórem "Organum" tournee koncertowe obejmujące większość krajów europejskich. Zwieńczone sukcesami koncerty podczas międzynarodowych festiwali muzyki sakralnej i organowej oraz uzyskane nagrody (m.in. I nagroda w ramach European Forum d’Art Sacre) otworzyły mu drogę do udziału w większości polskich
i zagranicznych festiwali muzyki organowej. W roku 1996 otrzymał stanowisko organisty krakowskiej Bazyliki Mariackiej. Funkcję tę pełnił etatowo do roku 2007. Od roku 1999 pracuje w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie jako doktor habilitowany na stanowisku adiunkta. Wystąpił dotychczas z koncertami w większości krajów Europy, w Ameryce Północnej
i Południowej oraz Izraelu. Regularnie zapraszany jest na koncerty do Rosji. Stał się zasłużonym propagatorem polskiej muzyki organowej, szczególnie XX wieku, którą wykonuje.