Konkurs na polsko-węgierskie projekty dla młodzieży

21 marca 2019 r. (czwartek)

Konkurs Ambasady RP w Budapeszcie

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że już po raz szósty uruchamiamy możliwość zgłaszania polsko-węgierskich projektów skierowanych do młodzieży obu krajów. To efekt podpisanego w 2014 roku między Ministerstwami Spraw Zagranicznych Polski i Węgier porozumienia ws. wspierania i finansowania współpracy organizacji pozarządowych.

Celem Porozumienia (Memorandum of Understanding - MoU) jest wzmocnienie dialogu między społeczeństwami Polski i Węgier, zwłaszcza zaś między młodymi pokoleniami naszych krajów. Chodzi o stwarzanie okazji do spotkań, rozmów, lepszego poznania się poprzez realizację projektów wzmacniających stosunki polsko-węgierskie i wzbogacających nowymi wartościami wyjątkową w swym charakterze przyjaźń polsko-węgierską.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie zawiera Regulamin (bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z MoU i Regulaminem przed złożeniem aplikacji). Organizacje aplikujące z Węgier powinny zgłaszać projekty wspólnie z organizacjami z Polski.

Projekty można zgłaszać wyłącznie poprzez wypełnienie i wysłanie załączonego poniżej kwestionariusza na adres e-mailowy koordynatora projektu w Ambasadzie RP w Budapeszcie Veroniki Papp . Zgłoszone projekty muszą odpowiadać duchowi i celom Memorandum. Prosimy o bezwzględne podanie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za projekt. Zwracamy uwagę na konieczność aplikowania w języku angielskim oraz przestrzegania podanej objętości tekstu zgłoszeń.

Termin składania aplikacji mija 31 marca 2019 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu br. na stronie internetowej Ambasady RP oraz Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Organizatorzy nawiążą indywidualny kontakt wyłącznie z autorami zwycięskich projektów.

UWAGA: organizacje chcące zorganizować przedsięwzięcie w ramach MoU na terenie Polski powinny zwracać się o wsparcie do Ambasady Węgier w Warszawie. 

Więcej szczegółów