Niezłomni przeciw totalitaryzmowi

Inne

Seminarium historyczne w organizacji Instytutu Polskiego w Budapeszcie i Muzeum Dom Terroru.

7 marca 2019 r. (czwartek), godz. 17.00

Terror Háza Múzeum

1062 BUDAPEST, Andrássy út 60.

Przemówienia powitalne:

MÁRIA SCHMIDT, dyrektor Muzeum Dom Terroru i JOANNA URBAŃSKA, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie

Moderator: GÁBOR TALLAI, dyrektor programowy Muzeum „Dom Terroru”

 

PROGRAM:

MÁRTON BÉKÉS, dyrektor ds. badań historycznych, Muzeum „Dom Terroru”: DEKADA OPORU – RUCHY ANTYKOMUNISTYCZNE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 1945-1956

TADEUSZ PŁUŻAŃSKI, prezes Fudacji „Łączka”: KOMUNISTYCZNE BESTIE PRZECIW ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM

JACEK PAWŁOWICZ, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL: MUZEUM W WIĘZIENIU

KRZYSZTOF SZWAGRZYK, wiceprezes IPN: POLSKA SZUKA BOHATERÓW

 

Prezentacja

Stowarzyszenia Historycznego im. „11 Grupy Operacyjnej NSZ

 

Prelegenci

 

Márton Békés (1983, Szombathely) Historyk, politolog. Studia ukończył na kierunkach historii i politologii Uniwersytetu Eötvös Loránd, zdobył stopień PhD. W latach 2009-2014 redaktor programowy w Telewizji Hír, naczelny redaktor magazynu historycznego "Retrograd". Od 2014 roku dyrektor badań Muzeum Dom Terroru. Naczelny redaktor miesięcznika "Kommentar", kierownik Instytutu Badań Nad Komunizmem. 

 

 

 

 

 

Tadeusz Płużański (1971) – Polski dziennikarz, historyk i publicysta, autor wielu poczytnych publikacji z zakresu najnowszej historii Polski, m.in. dwutomowego cyklu „Bestie” o zbrodniach funkcjonariuszy stalinowskich. Obecnie pełni funkcję prezesa Fundacji „Łączka”, której misją jest walka o pamięć Żołnierzy Niezłomnych-Wyklętych.

 

 

 

 

Jacek Pawłowicz –(1963 Płock) Polski działacz antykomunistyczny, autor wielu publikacji naukowych z zakresu najnowszej historii Polski, były kierownik referatu edukacji historycznej w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Obecnie piastuje stanowisko dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

 

 

 

 

 

Krzysztof Szwagrzyk  – (1964, Strzegom) Polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Kieruje pracami ekshumacyjnymi ofiar komunistycznego aparatu terroru, zamordowanych w latach 1945–1956. Obecnie jest Zastępcą Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pełniącym obowiązki Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

 

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE IM. "11 GRUPY OPERACYJNEJ NSZ" – stowarzyszenie historyczne założone w 2013 r w celu propagowania i poszerzania wiedzy na temat historii Polski. Stowarzyszenie wspiera patriotyczne wychowanie i edukację młodzieży oraz upamiętnia ważne wydarzenia i postaci, m. in. poprzez organizowanie inscenizacji i rekonstrukcji historycznych. 

Video