Męczennik niepodległości

Inne

Uroczystości ku czci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

3 grudnia 2018 r. (poniedziałek), godz. 17.30

Párbeszéd Háza konferenciaterem

1088 Budapest, Horánszky u. 20.

Gości powita:

Szabolcs Sajgó, SJ, dyrektor Domu Dialogu
Jerzy Snopek, ambasador RP na Węgrzech
Németh Szilárd, parlamentarny sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
László Kiss-Rigó, biskup Szeged-Csanád
 

Wspomnieniami podzielą się:

 
Miklós Soltész, sekretarz stanu ds. Kościołów, kontaktów z mniejszościami narodowymi i pomocy dla prześladowanych chrześcijan w Kancelarii Premiera Węgier
ks. Józef Maj, przyjaciel ks. Jerzego, kapelan środowisk antykomunistycznych
Imre Molnár, autor albumu pt. „Jerzy Popiełuszko. Życie i męczeństwo”

Rejestracji dokonać można pod adresem http://parbeszedhaza.hu

Organizatorzy:

Ambasada RP
Instytut Polski

Partnerzy:

Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha
Párbeszéd Háza