Po wieczne czasy

Inne

Konferencja poświęcona roli polskiego i węgierskiego Kościoła katolickiego w dziele niesienia pomocy Żydom podczas II wojny światowej.

28 marca 2018 r. (środa), godz. 17.00

Párbeszéd Háza

1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Ambasada RP w Budapeszcie,

Instytut Polski

oraz Dom Dialogu

we współpracy z Centrum Pamięci Holokaustu

mają zaszczyt Panią/Pana zaprosić na konferencję pt.

Po wieczne czasy

poświęconą roli polskiego i węgierskiego Kościoła katolickiego w dziele niesienia pomocy Żydom podczas II wojny światowej,

która odbędzie się 28 marca 2018 r. (w środę) od godz. 17 w Domu Dialogu.

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa Z narażeniem życia - Polacy ratujący Żydów podczas zagłady.

 

Patron: Zsolt Semjén, wicepremier 

Kurator: Marianne Dobos 

Moderator: Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego

 

Rejestracji dokonać można pod adresem parbeszedhaza@jezsuita.hu

Konferencia w języku polskim i węgierskim, organizatorzy zapewniają tłumaczenie synchroniczne. 

 

Program:

17.00-17.30 Przemówienia powitalne

17.30-17.50 senator prof. Jan Żaryn: Rola Kościoła katolickiego w ratowaniu Żydów na polskich ziemiach okupowanychprzez Niemców

17.50-18.10 prof. Szabolcs Szita: Na rozkaz sumienia

18.10-18.20 Szabolcs Sajgó SJ: Dwujęzyczna publikacja o Jakabie Raile SJ

18.20-18.30 Miklós György Száraz: Niemiłosierne czasy, miłosierni ludzie

18.30-18.40 Marianne Dobos: Owaga dobroci

18.40-18.55 wspomnienia Sándora Göröga, Károlya Kissa i prof. Tamása Prugbergera.

18.55-19.45 projekcja filmu Dotyk anioła

Krótkie dziękczynienie w kaplicy

Poczęstunek