Europa Środkowa rajem dla startupów?

5 grudnia 2017 r. (wtorek)

Seminarium w 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego

Jaką ofertę ma Polska dla młodych innowacyjnych przedsiębiorców? Jak pozycjonuje się Polska, Węgry i region w globalnej konkurencji startupów? Co trzeba poprawić, aby potencjał Europy Środkowej wykorzystać w pełni? Te tematy stały w centrum seminarium zorganizowanego w dniu 5 grudnia 2017 roku z inicjatywy Instytutu Polskiego oraz biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) w Budapeszcie. 

W słowach powitalnych Jarosław Bajaczyk - dyrektor Instytutu Polskiego, zauważył, że spotkanie odbywa się w dniu 150. urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. – Interesujące, jak bardzo temat innowacji i działalność polityczna Ojca Niepodległości ściśle się łączą. Czyż Polska w 1918 roku nie była na etapie startupu? Piłsudski postępował wtedy tak, jak dzisiejsi młodzi przedsiębiorcy: pracował nad długookresową strategią, przekonywał do swojego pomysłu współtowarzyszy i decydentów, zabiegał o finanse, stawiał czoła graczom dominującym na rynku, nie zważał na niesprzyjające okoliczności, miał odwagę myśleć inaczej. W ten sposób zrealizował swój najważniejszy cel.

Na seminarium złożyły się trzy bloki. W pierwszym Maciej Sadowski – prezes fundacji Start Up Hub Poland wraz z Marcinem Karaskiewiczem – szefem biura PAIH w Budapeszcie przedstawili dynamiczny rozwój rynku startupów w Polsce na podstawie danych Polskiego Funduszu Rozwoju. – Po 2010 roku w Polsce nastąpił niezwykle dynamiczny przyrost liczby centrów R&D. Przedsiębiorcy mają zapewniony łatwy dostęp do kapitału, w tym  środków publicznych. Kolejną przewagą z punktu widzenia inwestorów jest szeroka baza akademicka i obfitość utalentowanych inżynierów, których praca kosztuje kilka razy mniej niż na Zachodzie – wyliczał Maciej Sadowski.

Praktyczne świadectwo, jakie szanse biznesowe oferuje polski rynek dał prezes węgierskiego startupu BEONTRIPS, który sprzedaje szyte na miarę usługi turystyczne poprzez spółkę w Polsce.    

Wojciech Przybylski, wieloletni redaktor naczelny magazynu Visegrad Insight opowiedział o okolicznościach powstania rankingu New Europe 100, którego druga edycja właśnie się ukazała w partnerstwie z Financial Times, Google i …… - Kiedy w 2014 roku region obchodził 25. rocznicę transformacji ustrojowej, postawiliśmy pytanie, co chcielibyśmy, aby wspominano w związku z Europą Środkową za kolejne 25 lat. Uznaliśmy, że powinna to być nie tylko historia i polityka, ale sukces gospodarczy i innowacje oraz ludzie, którzy za nimi stoją. To dlatego lista NE100 obejmuje nie tylko  liderów biznesu, ale kontestatorów różnej maści mających odwagę iść pod prąd, zmieniać rzeczywistość, przynosić pozytywną zmianę.

Michał Górzyński nakreślił priorytety Europejskiego Instytutu Innowacji  i Technologii (EIT) z siedzibą w Budapeszcie, zachęcając do korzystania z rozbudowanych programów wsparcia dla startupów.

Na zakończenie Veronika Pistyur, szefowa fundacji Bridge Budapest poprowadziła panel zatytułowany „Raj dla startupów? Polska, Węgry i Europa Środkowa w globalnym wyścigu”. Maciej Sadowski ze Start Up Hub Poland, Danylo Biletskyi (polski startup Wandlee) i Anett Sóti (węgierski startup DreamJo.bs) zgodzili się, że nie powstała do tej pory wspólna tożsamość środkowoeuropejska. Brakuje platformy wymiany doświadczeń oraz wspierania inicjatyw biznesowych nakierowanych na rynki sąsiadów. Pokutuje wieloletnia tradycja robienia biznesu niemal wyłącznie z Zachodem. – Mam wrażenie, że nie wierzymy we własne umiejętności, nie zdajemy sobie sprawy, jak mocno ludzie z naszego regionu reprezentowane są w światowym biznesie. Choćby o tym, że Polacy są w aż w zarządach aż 7% spółek notowanych na NASDAQ. Trzeba o tym mówić, bo pewność siebie jest ważnym elementem sukcesu – mówił Sadowski. Veronika Pistyur zauważyła, że potencjał innowatorski w Europie Środkowej warto lepiej promować wzorem tego, jak od dawna robią to kraje nordyckie. – Musimy pamiętać o wspólnych wartościach i celach. Warto ograniczyć konkurencję regionalną w drobnych sprawach po to, aby lepiej pozycjonować się wobec naprawdę dużych graczy jak Chiny czy Dolina Krzemowa – dodała Anett Sóti. Finalną konkluzją był apel do administracji rządowych o większe zaufanie do przedsiębiorców i dalsze ograniczanie barier w prowadzeniu biznesu, oczywiście przy zachowaniu przejrzystych reguł kontroli.   

Partnerami wydarzenia były:

  • Start Up Hub Poland
  • Bridge Budapest
  • Visegrad Insight oraz NE100
  • Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)