Wystawa fotografii Ryszarda Kapuścińskiego w Budapeszcie

Sztuka

24 października 2017 r. (wtorek)

„Afryka. Kontynent ludzi” – wystawę pod takim tytułem można oglądać do 8 listopada br. w Muzeum Literatury im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie. Chodzi o wybór nigdzie nie publikowanych do tej pory fotografii afrykańskich autorstwa „cesarza reportażu”.

Wernisaż wystawy przybrał formę serii referatów wygłoszonych przez osoby, które Ryszarda Kapuścińskiego osobiście znały. W pierwszym wystąpieniu Ambasador RP prof. Jerzy Snopek – sam historyk literatury - podsumował związki pisarza z Węgrami, natomiast prof. István Kovács, który przeprowadził obszerny wywiad z Ryszardem Kapuścińskim w 1986 roku, na marginesie jego wizyty w Budapeszcie w związku z wystawą fotografii w klubie Eötvös, powiedział m.in.: – Ówczesną ekspozycję – trzecią w ogóle, a pierwszą zagraniczną - otworzył znany poeta i opozycjonista Sándor Csoóri. Przyszły setki ludzi. Warto też pamiętać, że Kapuściński uważał za prawdopodobne posiadanie węgierskich korzeni. Trzeci referat „Wizerunek obcego i innego na afrykańskich zdjęciach” wygłosił profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Kazimierz Wolny-Zmorzyński, czołowy znawca współczesnego polskiego reportażu. Na koniec odczytany został list ambasadora Czech w Budapeszcie Juraja Chmiela, który jako zawodowy afrykanista przyznał, że książki Kapuścińskiego były mu pomocne w formowaniu własnej drogi życiowej.

Na wernisażu obecna była Karolina Wojciechowska – prezes fundacji imienia najsłynniejszego polskiego reportażysty, dzięki której fotografie trafiły do Budapesztu. – Cieszę się, że mogłam przyczynić się do pokazania tego wyboru zdjęć w tak godnym miejscu w stolicy Węgier. Ich autor powiedział kiedyś, że zawsze chciał być malarzem, ale za grosz nie miał talentu, stąd wybrał fotografię. Pewnie dlatego ma ona w sobie tyle artyzmu, a za każdym ujęciem kryje się odrębna historia. Przybyła również tłumaczka Erzsébet Szenyán, która przełożyła na węgierski aż dwanaście dzieł Ryszarda Kapuścińskiego. Wystawę w 10. rocznicę śmierci pisarza zorganizował Instytut Polski przy wsparciu Ambasady RP w Budapeszcie. Przed 10 laty – tuż po śmierci autora - Instytut Polski gościł w swojej galerii pokaz innych fotografii afrykańskich Kapuścińskiego. Wówczas na wernisażu obecna była wdowa Alicja Kapuścińska.  

Galeria zdjęć.