DWA BRATANKI 2017 konferencja

2 października 2017 r. (poniedziałek)

Polsko-węgierskie seminarium o polityce, gospodarce i infrastrukturze

Już po raz trzeci młodzi analitycy z Polski i Węgier spotkali się w Budapeszcie, aby publicznie debatować o treści stosunków polsko-węgierskich na tle współpracy regionalnej. Punktem odniesienia była też Unia Europejska. 

Całodniowa konferencja w dniu 26 września 2017 roku odbyła się w centrum coworkingowym LOFFICE. W poprzedzający wieczór uczestnicy spotkali się na nieformalnej kolacji. Gospodarzami projektu byli wspólnie węgierski think-tank Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Wśród tegorocznych partnerów znaleźli się Ośrodek Studiów Wschodnich, Biznes Alert, węgierska fundacja Századvég, budapeszteńskie biuro Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, CORVINUS Society for Foreign Affairs and Culture oraz Narodowy Fundusz Współpracy. Węgierskimi referentami byli również przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu oraz Ministra Rozwoju Narodowego. Podobnie jak w ubiegłych latach wydarzenie uzyskało grant z polsko-węgierskiego funduszu współpracy organizacji pozarządowych i młodzieżowych (Memorandum of Understanding), którym na Węgrzech zarządzają wspólnie Ambasada RP i Instytut Polski. Obie placówki wsparły projekt merytorycznie, pomagając zaprosić wartościowych mówców z Polski. MSZ RP reprezentował Marcin Czapliński, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej.  

Spotkanie otworzyło powitanie ambasadora RP w Budapeszcie prof. Jerzego Snopka oraz podsekretarza stanu ds. europejskich w Kancelarii Premiera dr. Balázsa Pétera Molnára. Obaj podkreślili unikatowość historycznej i współczesnej bliskości Węgrów i Polaków, co nie powinno jednak zwalniać obu krajów od przekonywania innych do swoich racji, poszukiwania kompromisowych rozwiązań pojawiających się problemów. Pierwszy panel dotyczył rozwoju infrastruktury w Grupie Wyszehradzkiej: rozmówcy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie o złoty środek między rzeczywistym popytem i możliwościami współpracy. W drugiej części bardzo żywiołowo rozmawiano o polityce wobec Wschodu, szczególnie Ukrainy, oraz Bałkanów. Padły pytania o długookresową strategię V4 dotyczącą kwestii sąsiedztwa i dalszego rozszerzania Unii. Na koniec pozostawiono spojrzenie na przyszłość Unii Europejskiej. Czy państwa V4 mają wizję wzmocnionej i skuteczniejszej Wspólnoty? Czy istnieje strategia sprzeciwiająca się powstaniu Europy dwóch prędkości? Jak wybory w Niemczech wpłyną na tempo konsolidacji strefy euro.  Wreszcie, czy opuszczenie UE pozostaje możliwą opcją? 

Seminarium pozwoliło wzmocnić kooperację polskich i węgierskich think-tanków, poruszyć tematy często bywające zniekształcane w przekazach medialnych. Poza analitykami na publiczność złożyli się dyplomaci, dziennikarze i naukowcy. Planowana jest już kolejna edycja DWÓCH BRATANKÓW w roku 2018.

Galeria