Egyéb

Konferencia a külhoni lengyelek kulturális életének fejlesztéséről a konferencia nyelve: lengyel

2007. január 12. (péntek), 19.00 — január 15. (hétfő)

Lengyel Intézet

Konferencia a külhoni lengyelek kulturális életének fejlesztéséről

a konferencia nyelve: lengyel

a konferencia programja:

Samorząd Mniejszości Polskiej II. dzielnicy Budapesztu
serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn.
Teoretyczne i praktyczne zagadnienia animacji ruchu kulturalnego Polonii

Budapeszt, 12 – 14 stycznia 2007 r.

PROGRAM

12. 01. 2007 (piątek)

godz.18.00. Uroczyste otwarcie.
godz.18.30. Zagadnienia tożsamości etnicznej i narodowej grup mniejszościowych –
wykład dr Ewy Michny z Instytut Amerykanistyki i Badań nad Polonią
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Przyjęcie.

13. 01. 2007 (sobota)
godz. 10.00 – 13.00.
1. Kultura, tradycja,społeczenstwo – wykład dr Hanny Mamzer z Instytutu
Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. Subwencjonowanie przez państwo ruchu kulturalnego mniejszości
narodowych – model węgierski: Andrzej Straszewski, PSK im.J.Bema na
Węgrzech, Székesfehérvár
3. Skandynawski model polonijnej działalności kulturalnej: Roman Śmigielski,
Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii
4. Promowanie kultury polskiej – modele tradycyjne i współczesne wyzwania:
Géza Cseby, Keszthely oraz Zenon Lupina, Centrum Polskie w Brukseli
Przerwa
godz. 16.00 – 19.00
1. Rola Kościoła i organizacji o charakterze wyznaniowym w organizowaniu
życia kulturalnego: ks. Leszek Kryża, Polska Parafia Personalna na
Węgrzech oraz Elżbieta Cieślewicz Molnár, Stowarzyszenie Katolików Polskich
na Węgrzech pw. św. Wojciecha
2. Media polonijne – inicjatorzy czy komentatorzy: Bogna Kaniewska, Polskie
Radio, Alicja Nagy i Bożena Bogdańska Szadai, Węgry
3. Udział młodzieży w polonijnym ruchu kulturalnym – problemy, poszukiwania: dyskusja panelowa

14. 01. 2007 (niedziela)
godz. 10.00 – 13.00.
1. Udział polskich instytucji rządowych i pozarządowych w rozwoju ruchu
kulturalnego Polonii: Mariusz Grudzień, Wspólnota Polska, Oddział Rzeszów
2. Promocja kultury polskiej – Instytuty Polskie i ich współpraca z ośrodkami
Lokalnymi: Małgorzata Takács, IP w Budapeszcie, Maria Zemplenyi, Pécs oraz
Małgorzata Leszko, Békéscsaba

Przerwa
godz. 15.00 – 17.00
1. Szkoły polskie jako animatorzy kultury: Agnieszka Zaleska, Ateny
2. Organizacja polonijnego ruchu kulturalnego w krajach o szybko wzrastającej emigracji zarobkowej: Izabela Ebertowska, Polska Rada Społeczna w Niemczech oraz Monika Gąsiorowska, Stowarzyszenie Polskie w Genewie
3. Nowoczesne modele animacji kultury – podsumowanie konferencji

Miejsce: Instytut Polski, Budapeszt VI, Nagymező u. 15.