Grzegorz Nowik

Egyéb

"A lengyel kriptográfia sikerei, avagy hogyan olvashatta Józef Pilsudski Kun Béla és Lenin levelezését" Grzegorz Nowik lengyel történész előadása a lengyel katonai rejtjelezés és kód-feltörés sikereiről az 1920-30-as években

2005. november 22. (kedd), 18.00

Hadtörténeti Múzeum, Budapest

Grzegorz Nowik
"A lengyel kriptográfia sikerei, avagy hogyan olvashatta Józef Pilsudski Kun Béla és Lenin levelezését"

Grzegorz Nowik lengyel történész, felhasználva – a háború előtti felderítésre és kémelhárításra vonatkozó – nemrég véletlenül felfedezett iratokat, számos eredeti és szenzációs tézist állít fel az 1919-1920-as lengyel-bolsevik háború lefolyására vonatkozóan. Mint kiderült, Lengyelország azért lett győztes a háborúban, mert a lengyel kriptológusok a Vörös Hadsereg legtitkosabb rejtjeleit is feltörték. Ennek köszönhetően az 1920-as lengyel-bolsevik háború idején Józef Pisudski tudott az ellenség minden lépéséről, a háború végén a lengyel kriptológusok gyorsabban megfejtették a rejtjeles táviratokat, mint maguk az oroszok.

E történet hősei – 20 évvel azelőtt, hogy a lengyel kémelhárítás megfejtette a híres Enigma kódjait – az osztrák-magyar hadseregből jövő tisztek, a lengyel rádiós felderítés megszervezői voltak: Karol Bołdeskuł őrnagy, Józef Stanslicki százados, Franciszek Cehak főhadnagy, Franciszek Pokorny százados.

Franciszek Cehak a Kriptográfiai Osztály tisztje volt, ő fordította magyar nyelvből (és feltehetően a kódokat is megfejtette) Kun Béla és a bolsevik Oroszország közötti 1919-es levelezést. A magyarországi forradalom leverését követően a lengyel katonai attache irodáján dolgozott Budapesten, ahol továbbra is a felderítés és a rádiós felderítés ügyeivel foglalkozott. Tökéletesen tudott magyarul, mivel az I. világháború során magyar egységeknél szolgált.

Franciszek Pokorny a húszas évek végén a lengyel Kriptográfiai Osztály főnöke volt. Az ő idejében kezdték el az ENIGMA megfejtésén való munkát, többek között ő szervezett a Poznani Egyetemen kriptográfiai kurzust a kiemelkedő diákok számára, akik később megfejtették az ENIGMÁt.

Franciszek Pokorny a magyar felderítés tisztje, Pokorny Hermann unokatestvére volt. Pokorny Hermann - 1918-ig egyike volt az osztrák-magyar rádiós felderítés orosz szekciója legkiválóbb kriptoanalitikusainak. 1918-tól többek között a magyar rádiós felderítést és a kriptográfiai irodát szervezte Budapesten. Érdekes kérdés, hogy vajon a két unokatestvér – Franciszek és Hermann – kapcsolata csupán családi jellegű volt-e? Vagy esetleg befolyással volt a lengyel és a magyar katonai felderítés közötti kapcsolatokra is?

/Az előadás előtt 16.00 órától csoportos tárlatlátogatás a VARSÓ 1944 – Életképek a varsói felkelésról c. kiállításon, a Hadtörténeti Múzeum földszinti kiállítótermében/