NYILVÁNOS ÁRVERÉS

2019. április 10. (szerda)

A budapesti székhelyű Lengyel Intézet írásbeli nyilvános árverést hirdet a VW Sharan 2.0 TDI személygépkocsi eladására

1. Az eladó neve és székhelye:

Lengyel Intézet

Nagymező u. 15

1065 Budapest

 

 2. Az árverés helye és ideje:

 Az ajánlatok kibontására az árverési bizottság ülésén kerül sor, az eladó székhelyén 2019.04.26-án 10:00 órakor.

 

 3. Az ingó vagyon részét képező gépkocsi megtekintésének helye és ideje:

A gépjárművet, mely a versenyeztetés tárgyát képezi Budapesten (1143) a Stefánia út 65. szám alatt lehet megtekinteni, 2019.04.18-án vagy 2019.04.23-án 10 és 13 óra között, esetleg előzetes időpont egyeztetés alapján. A versenyeztetés tárgyát képező gépjárművel kapcsolatban Máté Endre ad felvilágosítást (tel. 06 30 627 5232).

 

 4. Az ingóság tárgyát képező gépjármű fajtája, típusa, mennyisége, valamint a kikiáltási ár és a kaució:

Az eladás tárgyát képező gépjármű:

Mennyiség

A tárgy megnevezése

Gyártás éve

Megjegyzés

Kikiáltási ár EUR-ban

Kaució EUR-ban

1

VW Sharan 2.0 CR TDI Highline

 

alvázszáma: WVWZZZ7NZBV027119

hengerűrtartalom: 1.968 cm3

diesel

sebességváltó: automata

2011

Üzemképtelen jármű,

Lejárt műszaki vizsga/forgalmi engedély

6.155,00

(hatezer-százötvenöt euro)

615,50

(hatszáztizenöt euro 50 euro cent)

A vevő a járművet jelenlegi állapotában vásárolja meg. A Lengyel Intézet nem vállal felelőséget a gépjármű rejtett hibáiért.

 

5. A kaució mértéke valamint befizetésének helye és ideje:

 1. A versenyben való részvétel feltétele a kaució befizetése, melynek mértéke az eladás tárgyát képező gépjármű kikiáltási árának 10%-a.

A Kauciót a Lengyel Intézet pénztárában (a pénztár a Lengyel Nagykövetség székhelyén található: 1068 Budapest, Városligeti fasor 16.) készpénzben kell befizetni az ajánlat benyújtási határidejének lejárta előtt vagy átutalással a Lengyel Intézet bankszámlájára. Az EURO-s bankszámla adatai: IBAN: HU98 1030-0002-5010-0146-7100-4881 (Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. – MKB, 1056 Budapest, Váci u. 38.), közleményben " Wadium VW Sharan " megjegyzés szerepeljen .

 1. Azon ajánlattevőknek, akiknek az ajánlata nem került kiválasztásra vagy elutasításra került, az eladó a kiválasztást vagy az elutasítást követő 7 napon belül visszafizeti a kaució összegét.
 2. A vásárló által befizetett kaució beleszámít a vételárba.
 3. A kaució nem kerül visszafizetésre, amennyiben az árverést megnyerő résztvevő eláll a szerződés megkötésétől.

6. Az árverésre benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. Családi-és utónév, lakcím vagy a cég neve és az ajánlattevő székhelye, kapcsolattartási telefonszám, e-mail, adószám, cégjegyzékszám;
 2. Az ajánlati árat (mely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár) és a fizetési feltételeket;
 3. Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy megismerte a gépkocsi tényleges állapotát és hogy felelőséget vállal a megtekintés lemondásából adódó következményekért;
 4. A kaució befizetését igazoló eredeti vagy másolt dokumentumot (az eredetivel megegyező hiteles másolat);
 5. Jogi személyek esetében mellékelni kell az aktuális, az árverés lejártát megelőző 6 hónapnál nem régebbi cégkivonatokat, vállalkozó esetében az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásba vételéről szóló bejegyzést.

7. Az ajánlattétel időpontja, helye és módja:

 1. Ajánlatot, az előírt dokumentumokkal együtt lezárt borítékban kell tenni.
 2. A borítékot a következőképpen kell megcímezni:

Lengyel Intézet

Nagymező u. 15

1065 Budapest

“VW Sharan Árverés”

 1. A borítékon szerepeljen az alábbi felirat: “Ajánlat gépkocsi eladásra meghirdetett árverésre. Ne bontsák fel 2019.04.26-a 10 óráig.”

Ajánlatot legkésőbb 2019.04.26-a, 10 óráig lehet tenni hétköznapokon (hétfő-péntek) 9:00-15:30 óra között az eladó székhelyén, 1065 Budapest Nagymező utca 15. szám alatt.

 

 1. A bizottság jogosult az árverés lezárására a vevő kiválasztása és az ok megadása nélkül.

8. Az ajánlat elutasítása:

1. A bizottság elutasítja az ajánlatot, amennyiben:


1) az ajánlat a megjelölt határidő után kerül benyújtásra, a nem megfelelő helyen vagy olyan ajánlattévő által, aki nem fizette meg a kauciót;

 2) az ajánlat nem tartalmazza az adatokat és a dokumentumokat, amelyek a 6. pontban („Az árverésre benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell”) szerepelnek vagy hiányos, nem olvasható vagy nem egyértelmű, de amennyiben magyarázatot ad, akkor elismerhető új ajánlatként.

 2. Az elutasításról a bizottság haladéktalanul értesíti a pályázót.

 9. További információk:

 1. Az eljárás a lengyel Miniszterek Tanácsa Szabályzatának az Államkincstár birtokában lévő bizonyos eszközök részletes kezeléséről szóló 2017. április 4-i Rendeletnek megfelelően valamint a 2014. április 11-i a lengyel Külügyminiszter irányítása alá tartozó külföldi képviseletek vagyonával történő gazdálkodást szabályozó DGSZ 2. számú rendelet szerint történik.
 2. A bizottság az árverés tárgyát képező ingó vagyon vételére tett legmagasabb értékű ajánlatot benyújtó pályázót választja ki.
 3. Azonos értékű ajánlatok beérkezése esetén, az árverés aukció (licitálás) formájában folytatódik ezen pályázók között.
 4. Aukció kihirdetése esetében, amelyről a 16. pontban van szó, a bizottság értesíti az azonos ajánlatot tevőket az aukció időpontjáról és helyéről.
 5. A vevő köteles az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül kifizetni a vételi árat. Az adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a nyertes pályázó kiértesítésétől számított 10 napon belül kerülhet sor.
 6. Az eladás tárgyát képező jármű kiadására haladéktalanul a vételár Vevő általi kifizetése után történik, az eladó által meghatározott időpontban, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. A jármű átvételét a parkolás helyétől és az elszállítás költségét a Vevő fedezi. A Vevő viseli az árverés tárgyát képező gépkocsi tulajdon-átruházásával kapcsolatos valamennyi terhet (ebben az áruk és szolgáltatások után fizetendő adókat, a regisztrációs díjat, illetéket és minden egyéb költséget) melyet a magyar, a lengyel vagy más ország hatósága előír, ahova az autó a megvásárlás után kerül.

 


Mellékletek:

Képek

Műszaki adatok

Ajánlattételi ív