Történelemórák a szabadságról VI.

Egyéb

A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Lengyel Intézet közös programsorozata a Szabadság Ünnepének évében, 2014-ben.

2014. június 3. (kedd), 18.00

Lengyel Intézet

Budapest 1065, Nagymező u. 15.

Téma: Első szabad választások '89 - A szabadság órája

 

Vendégek:

Kónya Imre, ügyvéd, politikus, 1993-94-ben a Magyar Köztársaság belügyminisztere. A Független Jogászfórum egyik megalapítója, az Ellenzéki kerekasztal vezetője.

Bozóki András, politológus, szociológus, 2005-2006-ban a Magyar Köztársaság nemzeti kulturális örökség minisztere. A Szabad Kezdeményezések Hálózata alapítója, a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások egyik résztvevője.

A beszélgetést vezeti: Mitrovits Miklós

Kónya Imre: 1988-ban hat társával együtt létrehozta a Független Jogászfórumot, amelynek első választott vezetője lett. Ebben a minőségében vezette 1989. március 22. és június 13. között az Ellenzéki Kerekasztal (EKA) üléseit. Majd az alkotmánymódosítással foglalkozó szakbizottságban részt vett a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain.

Bozóki András:  politológus, szociológus, egyetemi tanár, a politikatudomány kandidátusa. Jelenleg a CEU-n tanít. 1987-ben részt vett a lakiteleki találkozón, 1988 májusában a Szabad Kezdeményezések Hálózata alapítója volt, majd a Fidesz részéről részt vett 1989-ben a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon.

A programsorozatról:

Huszonöt év telt el az első lengyelországi szabad választások és a demokratikus átalakulás kezdete óta, amely a rendszerváltáshoz vezetett. Ebből az alkalomból a Lengyel Köztársaság elnöke, Bronisław Komorowski 2014-et a Szabadság Ünnepévé nyilvánította, melynek kapcsán számos program kerül megrendezésre nemcsak Lengyelországban, de világszerte. Természetesen a Szabadság Ünnepéről Magyarországon is megemlékezünk. Az egyik legfontosabb esemény a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Lengyel Intézet közös, 12 találkozóból álló rendezvénysorozata lesz, melynek a Történelemórák a szabadságról címet adtuk. A havi rendszerességgel jelentkező beszélgetésekre olyan vendégeket hívtunk meg, akik szemtanúi vagy aktív részesei voltak e szabadságért vívott harcnak, akik maguk is kivették részüket a polgárjogi mozgalmakban, akik történelmet írtak.

Kevés olyan időszak volt a kelet-közép-európai népek történetében, mint amilyen az elmúlt 25 év. Negyedszázad az emberiség, de még egy nemzet történetében sem jelent hosszú időszakot, mégis ennyi idő alatt fel kellett építeni a polgári demokrácia alapintézményeit és el kellett kezdeni működtetni őket, sokszor élő történelmi hagyományok és tapasztalatok nélkül.

2014-ben azonban arra is emlékeznünk kell, hogy milyen út vezetett a szabadsághoz azok számára, akik arra tették fel életük jelentős részét, hogy véget vessenek az elnyomásnak. Lengyelország élen járt ezen az úton, a lengyel társadalom jelentős része soha nem adta fel a vágyat, hogy egy független, szuverén, szabad és igazságos államban éljen, amelyben a polgári jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartják.

De nem feledhetjük, hogy milyen árat fizettünk mindannyian a függetlenségért, mint ahogy nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a szabadság nem tart örökké, nem állandó állapot, ki kell érdemelni, meg kell érte harcolni. Éppen ezért demokráciánk legféltettebb kincsét, szabadságunkat óvni, védeni kell. 

Az egész éven át tartó, Történelemórák a szabadságról című rendhagyó történelmi találkozók  keretében, a volt ellenzék egykori képviselői, értelmiségiek, történészek, polonisták, valamint Lengyelország újkori történetével foglalkozó szakemberek-kutatók osztják meg velünk élményeiket, emlékeiket, meglátásaikat.

A programsorozatot filmvetítések kísérik (dokumentum és játékfilmek), valamint egyéb társrendezvények; koncertek, kiállítások, és további, az események szemtanúival, a volt ellenzék tagjaival, az egykori lengyel és magyar Szolidaritás aktivistáival való találkozók tesznek még színesebbé.

Reméljük, hogy a beszélgetések formája lehetőséget teremt arra, hogy e sajátos történelmi szeánszok egyfajta platformjává váljanak a rendszerváltás és a szabadpiaci gazdasághoz vezető út  tapasztalatairól, ezek megéléséről folytatott eszmecseréknek.

A programsorozat moderátora Mitrovits Miklós történész, akinek kutatási területe Kelet-Közép-Európa XX. századi története. 

Mitrovits Miklós (1978) történész, polonista. 2004-ben az ELTE BTK történelem szakán végzett, majd 2009-ben a 19-20. századi kelet-európai történelem doktori programon szerzett doktori (PhD-) fokozatot. 2004-2008 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel szakos hallgatója volt. 2006 óta a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa. Fő kutatási területe Kelet-Közép-Európa XX. századi története, különösen Lengyelország és a lengyel-magyar kapcsolatok története. 2010-ben jelent meg első könyve "A remény hónapjai... A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika, 1980-1981" címmel. Ezenkívül számos tanulmánykötet szerkesztője és több tucat tanulmány és történelmi tárgyú publicisztika szerzője.

A további találkozók részleteiről hamarosan oldalunkon, illetve a Lengyel Intézet nyomtatott programfüzetéből tájékozódhatnak. 

 

Szervezők: