TÖRTÉNELEMÓRÁK A SZABADSÁGRÓL III.

Egyéb

A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Lengyel Intézet közös programsorozata a Szabadság Ünnepének évében, 2014-ben.

2014. március 13. (csütörtök), 18.00

Lengyel Intézet

1065 Bp., Nagymező u. 15.

Téma: Wacław Felczak – a lengyel-magyar barátság 

Vendégek:

Wojciech Frazik – történész, a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) munkatársa

Kovács István – történész, volt krakkói főkonzul

 

Láttam

 

                   (Lech Wałęsa nagygyűlése,

                        Krakkó, 1981 júniusában)

 

Én csak néhány embert láttam,

őt meg őt is, de arctalan.

Engem is csupán annyi látott,

egy-két más ő, de arctalan.

Az emelvényen-látott látta,

kit ő meg ő arctalan látott,

s kiket én arctalan láttam,

látta az emelvényen-látott.

 

Benne százezer őt láttam,

s annyi az ő, ki benne látott.

 

Kovács István verse

 

 

Wiec w Krakowie

                   czerwiec 1981

 

 

Widziałe tylko kilku ludzi,

ale ich twarzy nie widziałem.

I mnie widziało kilku innych

i też widzieli mnie bez twarzy.

Widziałem tylko twarz Wałęsy.

Widziany na trybunie widział

to, czego myśmy nie widzieli,

te twarze przez nas nie ujrzane.

 

Widziałem w Nim tysiące twarzy,

a on w tych twarzach widział moją.

 

                   Lengyelre forditotta:  Jerzy Snopek

 

A programsorozatról:

Huszonöt év telt el az első lengyelországi szabad választások és a demokratikus átalakulás kezdete óta, amely a rendszerváltáshoz vezetett. Ebből az alkalomból a Lengyel Köztársaság elnöke, Bronisław Komorowski 2014-et a Szabadság Ünnepévé nyilvánította, melynek kapcsán számos program kerül megrendezésre nemcsak Lengyelországban, de világszerte. Természetesen a Szabadság Ünnepéről Magyarországon is megemlékezünk. Az egyik legfontosabb esemény a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Lengyel Intézet közös, 12 találkozóból álló rendezvénysorozata lesz, melynek a Történelemórák a szabadságról címet adtuk. A havi rendszerességgel jelentkező beszélgetésekre olyan vendégeket hívtunk meg, akik szemtanúi vagy aktív részesei voltak e szabadságért vívott harcnak, akik maguk is kivették részüket a polgárjogi mozgalmakban, akik történelmet írtak.

Kevés olyan időszak volt a kelet-közép-európai népek történetében, mint amilyen az elmúlt 25 év. Negyedszázad az emberiség, de még egy nemzet történetében sem jelent hosszú időszakot, mégis ennyi idő alatt fel kellett építeni a polgári demokrácia alapintézményeit és el kellett kezdeni működtetni őket, sokszor élő történelmi hagyományok és tapasztalatok nélkül.

2014-ben azonban arra is emlékeznünk kell, hogy milyen út vezetett a szabadsághoz azok számára, akik arra tették fel életük jelentős részét, hogy véget vessenek az elnyomásnak. Lengyelország élen járt ezen az úton, a lengyel társadalom jelentős része soha nem adta fel a vágyat, hogy egy független, szuverén, szabad és igazságos államban éljen, amelyben a polgári jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartják.

De nem feledhetjük, hogy milyen árat fizettünk mindannyian a függetlenségért, mint ahogy nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a szabadság nem tart örökké, nem állandó állapot, ki kell érdemelni, meg kell érte harcolni. Éppen ezért demokráciánk legféltettebb kincsét, szabadságunkat óvni, védeni kell. 

Az egész éven át tartó, Történelemórák a szabadságról című rendhagyó történelmi találkozók  keretében, a volt ellenzék egykori képviselői, értelmiségiek, történészek, polonisták, valamint Lengyelország újkori történetével foglalkozó szakemberek-kutatók osztják meg velünk élményeiket, emlékeiket, meglátásaikat.

A programsorozatot filmvetítések kísérik (dokumentum és játékfilmek), valamint egyéb társrendezvények; koncertek, kiállítások, és további, az események szemtanúival, a volt ellenzék tagjaival, az egykori lengyel és magyar Szolidaritás aktivistáival való találkozók tesznek még színesebbé.

Reméljük, hogy a beszélgetések formája lehetőséget teremt arra, hogy e sajátos történelmi szeánszok egyfajta platformjává váljanak a rendszerváltás és a szabadpiaci gazdasághoz vezető út  tapasztalatairól, ezek megéléséről folytatott eszmecseréknek.

A programsorozat moderátora Mitrovits Miklós történész, akinek kutatási területe Kelet-Közép-Európa XX. századi története. 

Mitrovits Miklós (1978) történész, polonista. 2004-ben az ELTE BTK történelem szakán végzett, majd 2009-ben a 19-20. századi kelet-európai történelem doktori programon szerzett doktori (PhD-) fokozatot. 2004-2008 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel szakos hallgatója volt. 2006 óta a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa. Fő kutatási területe Kelet-Közép-Európa XX. századi története, különösen Lengyelország és a lengyel-magyar kapcsolatok története. 2010-ben jelent meg első könyve "A remény hónapjai... A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika, 1980-1981" címmel. Ezenkívül számos tanulmánykötet szerkesztője és több tucat tanulmány és történelmi tárgyú publicisztika szerzője.

A további találkozók részleteiről hamarosan oldalunkon, illetve a Lengyel Intézet nyomtatott programfüzetéből tájékozódhatnak. 

 Szervezők: