TÖRTÉNELEMÓRÁK A SZABADSÁGRÓL I.

Egyéb

A Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Lengyel Intézet közös programsorozata a Szabadság Ünnepének évében, 2014-ben.

2014. január 28. (kedd), 18.00

Lengyel Intézet

1065 Budapest, Nagymező u. 15.

 

„Új lengyel nyelvlecke kezdődött. Témája: a demokrácia.

Nehéz keserves lecke lesz; szigorú és figyelő tekintetek

ügyelnek arra, hogy ne lehessen puskázni. Ezért aztán lesznek

elégtelen osztályzatok is. De a csengő már megszólalt,

mindannyian beültünk a padba.”

Ryszard Kapuściński

 

TÖRTÉNELEMÓRÁK A SZABADSÁGRÓL I.

vendég: Kiss Gy. Csaba, a 25 évvel ezelőtti események aktív résztvevője, a lengyel-magyar Szolidaritás tevékeny tagja, polonista, József Attila-díjas magyar irodalomtörténész, művelődéstörténész, egyetemi docens.

„Most valahogy úgy érzem, hogy bizonyos tekintetben csúszunk Lengyelország felé, gazdasági tekintetben, ugyanakkor viszont az az érdekképviseleti rendszer, azok az autonómiák, amelyikkel a lengyel társadalom bír, Magyarországon egyáltalán nincsenek meg.” (Előadás - Lakitelek, 1987)

Moderátor: Mitrovits Miklós

19:30 - Andrzej Wajda: Márványember (filmvetítés)

 

A programsorozatról:

Huszonöt év telt el az első lengyelországi szabad választások és a demokratikus átalakulás kezdete óta, amely a rendszerváltáshoz vezetett. Ebből az alkalomból a Lengyel Köztársaság elnöke, Bronisław Komorowski 2014-et a Szabadság Ünnepévé nyilvánította, melynek kapcsán számos program kerül megrendezésre nemcsak Lengyelországban, de világszerte. Természetesen a Szabadság Ünnepéről Magyarországon is megemlékezünk. Az egyik legfontosabb esemény a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége és a Lengyel Intézet közös, 12 találkozóból álló rendezvénysorozata lesz, melynek a Történelemórák a szabadságról címet adtuk. A havi rendszerességgel jelentkező beszélgetésekre olyan vendégeket hívtunk meg, akik szemtanúi vagy aktív részesei voltak e szabadságért vívott harcnak, akik maguk is kivették részüket a polgárjogi mozgalmakban, akik történelmet írtak.

Kevés olyan időszak volt a kelet-közép-európai népek történetében, mint amilyen az elmúlt 25 év. Negyedszázad az emberiség, de még egy nemzet történetében sem jelent hosszú időszakot, mégis ennyi idő alatt fel kellett építeni a polgári demokrácia alapintézményeit és el kellett kezdeni működtetni őket, sokszor élő történelmi hagyományok és tapasztalatok nélkül.

2014-ben azonban arra is emlékeznünk kell, hogy milyen út vezetett a szabadsághoz azok számára, akik arra tették fel életük jelentős részét, hogy véget vessenek az elnyomásnak. Lengyelország élen járt ezen az úton, a lengyel társadalom jelentős része soha nem adta fel a vágyat, hogy egy független, szuverén, szabad és igazságos államban éljen, amelyben a polgári jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartják.

De nem feledhetjük, hogy milyen árat fizettünk mindannyian a függetlenségért, mint ahogy nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a szabadság nem tart örökké, nem állandó állapot, ki kell érdemelni, meg kell érte harcolni. Éppen ezért demokráciánk legféltettebb kincsét, szabadságunkat óvni, védeni kell. 

Az egész éven át tartó, Történelemórák a szabadságról című rendhagyó történelmi találkozók  keretében, a volt ellenzék egykori képviselői, értelmiségiek, történészek, polonisták, valamint Lengyelország újkori történetével foglalkozó szakemberek-kutatók osztják meg velünk élményeiket, emlékeiket, meglátásaikat.

A programsorozatot filmvetítések kísérik (dokumentum és játékfilmek), valamint egyéb társrendezvények; koncertek, kiállítások, és további, az események szemtanúival, a volt ellenzék tagjaival, az egykori lengyel és magyar Szolidaritás aktivistáival való találkozók tesznek még színesebbé.

Reméljük, hogy a beszélgetések formája lehetőséget teremt arra, hogy e sajátos történelmi szeánszok egyfajta platformjává váljanak a rendszerváltás és a szabadpiaci gazdasághoz vezető út  tapasztalatairól, ezek megéléséről folytatott eszmecseréknek.

A programsorozat moderátora Mitrovits Miklós történész, akinek kutatási területe Kelet-Közép-Európa XX. századi története. 

Mitrovits Miklós (1978) történész, polonista. 2004-ben az ELTE BTK történelem szakán végzett, majd 2009-ben a 19-20. századi kelet-európai történelem doktori programon szerzett doktori (PhD-) fokozatot. 2004-2008 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel szakos hallgatója volt. 2006 óta a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa. Fő kutatási területe Kelet-Közép-Európa XX. századi története, különösen Lengyelország és a lengyel-magyar kapcsolatok története. 2010-ben jelent meg első könyve "A remény hónapjai... A lengyel Szolidaritás és a szovjet politika, 1980-1981" címmel. Ezenkívül számos tanulmánykötet szerkesztője és több tucat tanulmány és történelmi tárgyú publicisztika szerzője.

A további találkozók részleteiről hamarosan oldalunkon, illetve a Lengyel Intézet nyomtatott programfüzetéből tájékozódhatnak. 

Szervezők:

 

Videók