A határ átlépése

Irodalom

Wiktor Woroszylski válogatott verseit és prózáját tartalmazó kötetének bemutatója a Lengyel Intézetben. A könyvet bemutatják: Gömöri György költő, műfordító, irodalomtörténész, a kötet fordítója, és Pályi András író, kritikus, műfordító.

2013. szeptember 10. (kedd), 18.00

Lengyel Intézet

1065 Budapest, Nagymező u. 15.

A határ átlépése
Wiktor Woroszylski versei és prózája

Irodalmi Jelen (Concord Media), Arad 
Kiadás éve: 2013 
Fordító: Gömöri György és Kerényi Grácia

Gömöri György válogatása elsősorban Viktor Woroszylski költőt mutatja be, aki 1956-ban átlépte saját határait, majd folyamatosan kelt át a kommunista pártvezetés által kijelölt szimbolikus határokon. Ezt nemcsak „A határ átlépése” nyíltan vagy burkoltan politikai versei jelzik, hanem azok a már a nyolcvanas években írt hitet-kereső versek is, amelyekkel a korábban agnosztikus és élesen antiklerikális költő nagyon közel került a II. János Pál pápa nevével fémjelzett, nyitottabb, ökumenikusabb lengyel katolikus szellemiséghez.

Ami Woroszylski prózáját illeti, amit ebben a válogatásban a Kerényi Grácia által fordított, szamizdatban többször kiadott „Magyarországi napló” képvisel, annak hosszabb-rövidebb darabjai még a szerző életében magyarul is megjelentek.

A műből részletek a kiadó honlapján olvashatók: http://www.irodalmijelen.hu/node/16820

 

Gömöri György 1934-ben született Budapesten. Lengyel és magyar irodalmat tanult az ELTÉ-n, majd az ötvenhatos forradalomban való részvétele miatt Angliába menekült. Oxfordban fejezte be tanulmányait, 1963-64-ben a kaliforniai egyetemen, 1969-tól 2001-ig pedig a cambridgei egyetemen tanított lengyel és magyar irodalmat. Számos huszadik századi magyar költőt fordított angolra Clive Wilmerrel. Quasimodo- és Ada Negri-díjas, 1999-ben Pro Cultura Hungarica díjjal, 2009-ben Alföld- és Irodalmi jelen-díjjal jutalmazták. Magyarul eddig tizenkét verseskötete és több műfordítás-kötete, angolul két, lengyelül egy versválogatása jelent meg. 2005 decembere óta Londonban él. A száműzetés kertje (Komp-Press, Kolozsvár) c. verseskötete 2009-ben jelent meg Kaiser Ottó fotóival. Ugyancsak 2009-ben  látott napvilágot Budapesten Kultúránk követei a régi Európában c.  régi magyar irodalommal és a protestáns peregrinációval foglalkozó tanulmánykötete. Számos lengyel költőt fordított magyarra (Az ismeretlen fa, Washington,1978, Herbert-válogatás, Bp.,1998, Milosz-válogatás, Pozsony, 2000). Weiner Sennyey Tiborral szerkesztette a Békássy Ferenc szerelmes levelei, Aranymadár, Budapest, 2013 c. kötetet.