Wacław Oszajca: Az öröm szenvedése. Válogatott versek (könyvbemutató)

Irodalom

Wacław Oszajca "Az öröm szenvedése" című, válogatott verseit tartalmazó kötetének bemutatójára 2013. február 22-én, pénteken 17 órakor kerül sor a Lengyel Intézetben. A beszélgetést a kötet szerkesztője és egyik fordítója, Zsille Gábor vezeti. Mindenkit szeretettel várunk - a belépés ingyenes.

2013. február 22. (péntek), 17.00

Lengyel Intézet

Wacław Oszajca SJ, álnevén Jakub Nadbystrzycki, JaNad, Tadeusz Cieśla (szül. 1947. szeptember 28., Zwiartów) – lengyel katolikus pap, jezsuita, teológus, újságíró, publicista és költő.

Kelet-Lengyelországban, a mai geopolitikai helyzet szerint határvidéknek számító Roztocze alján született 1947-ben. 1971-ben fejezte be tanulmányait a Lublini Katolikus Egyetem Teológiai Karán. Ugyanabban az évben szentelték pappá. 1987 óta a jezsuita rend tagja. A nyolcvanas évek derekáig egyházmegyés papként Lublinban lakott, népszerű lelkipásztorként és íróként. Lublinból elkerülve - miután belépett a jezsuita rendbe - több lengyel nagyvárosban is szolgált. 1988-1992 között a toruńi Felsőfokú Papi Szeminárium lelkipásztora és homiletikai oktatója. 1995-2006 között a jezsuiták által megjelentetett Przegląd Powszechny főszerkesztője. 2001-től a Varsói Pápai Teológiai Tanszéken oktat homiletikát. A Varsói Egyetem Újságíró Intézetének előadójaként előadásokat és műhelyszemináriumokat vezet.

Költőként 1974-ben debütált a Msza Święta című havilapban. Bemutatkozó verseskönyve 1979-ben látott napvilágot Zamysł (Szándék) címmel. Számos könyv, publikáció, vers és műfordítás szerzője. Művei többek között az Akcent, a Charaktery, a Gazeta Wyborcza, a Gość Niedzielny, a Tygodnik Powszechny és a W drodze hasábjain jelentek meg. Több alkalommal is kitüntették újságírói és szépírói díjakkal. Vendégként és műsorvezetőként is részt vett vallási témájú rádió- és tévéműsorokban. A lengyel író- és újságíró-szövetségek tagja. Napjainkban Varsóban él. Máig csaknem húsz verses- és esszékötete született, műveit több világnyelvre lefordították. Magyarul 2012-ben jelent meg kötete Az öröm szenvedése címmel.

 

IGAZTALAN VÉGÍTÉLET A NAPRAFORGÓTÁBLÁN
[niesprawiedliwy sąd ostateczny na słonecznikowym polu]

végtelen számú napraforgó
megannyi aranykoronával ékesített
a szent isten kiválasztottja
követi szemével a felhős égbolt
fölé emelkedő urat

amíg leszáll az est
az elragadtatás kitekeri nyakukat

dicsfény nélkül fekete magoktól súlyosan
az elvirágzottak menekülnek meg
amelyek a föld nehéz istenének
sötét arcába bámulnak

(Kovács István fordítása)


SZÁMÍTÓGÉP
[komputer]

az ósdi számítógépem
egyre jobban szeretem
egyre gyakrabban ahogy én is
megfeledkezik magáról
lefagy
egyre nehezebb neki felébredni
és egyre nehezebb álomba merülni

(Zsille Gábor fordítása)

In: Wacław Oszajca: Az öröm szenvedése. Válogatott versek. Válogatta és szerkesztette: Zsille Gábor. Fordította: Kovács István és Zsille Gábor. Budapest: Magyar Napló, 2012.