NINCSENEK GYEREKEK – EMBEREK VANNAK. JANUSZ KORCZAK ÖRÖKSÉGE

Egyéb

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

2012. december 10. (hétfő), 9.00 — december 10. (hétfő), 15.00

ELTE, Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A rendezvény tiszteletbeli védnökei:

Anna Komorowska Asszony, a  lengyel köztársasági elnök felesége,

valamint

Herczegh Anita Asszony, a magyar köztársasági elnök felesége

 

A program felett védnökséget vállalt továbbá: Marek Michalak, a Lengyel Köztársaság gyermekjogi biztosa, valamint Prof. Dr. Szabó Máté, alapvető jogok biztosa

 

Nincsenek gyerekek emberek - vannak, csak más a fogalomrendszerük, mások a tapasztalataik,ösztöneik és érzelmi reakcióik. Gondolj mindig arra, hogy nem ismerjük őket.

JANUSZ KORCZAK

A 2012-es Janusz Korczak Év keretében Magyarországon őszi-téli programsorozattal emlékezünk a lengyel orvos, pedagógus alakjára. Ezek közül a legjelentősebb ez a Korczak  munkásságának szentelt nemzetközi konferencia, mellyel a szervezők, a budapesti Lengyel Intézet, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége, a Magyar Pedagógiai Társaság és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara nem csupán a pedagógusszakmát szeretnék megszólítani, hanem neveléstörténészeket, a pedagógia területéről érkező egyéb specialistákat, nevelőintézetek, gyermekotthonok, gyámhatóságok képviselőit is, valamint gyermekjogi társadalmi aktivistákat, diákokat, és mindenkit aki tevékenységével támogatni és szolgálni kívánja a gyermekek ügyét.

 

PROGRAM

09.00 A konferencia ünnepélyes megnyitója

A konferencia ünnepélyes megnyitója, köszöntő:

Dr. Fábri György, az ELTE rektorhelyettese,
a Pedagógiai és Pszichológiai Kar
habil. egyetemi docense

Dr. Fábri Györgyaz ELTE rektorhelyettese,a Pedagógiai és Pszichológiai Karhabil. egyetemi docense

Roman KowalskiLengyel Köztársaság Nagykövete

 

09.20 – 10.30

Marek Michalak, a Lengyel Köztársaság gyermekjogi biztosa

A gyermekek jogairól szóló egyezmény, avagy Korczaktól napjainkig. 

Prof. Dr. Szabó Máté, alapvető jogok biztosa bevezető hozzászólása:

Gyerekjogok a 20. es a 21. században J. Korczak életművének apropóján

Dr. Aáry-Tamás Lajos, oktatási jogok biztosa: Az együttműködés iskolája

 Batia Gilad, a Nemzetközi Korczak Egyesület elnöke: Janusz Korczak – a gyermekjogok úttörője


10.30-10.45 - Kávészünet

 

 

10.45-12.00

Prof. Dr. hab. Barbara Smolińska-Theiss, a varsói Speciális Pedagógiai Akadémia professzora, a Janusz Korczak Év Tiszteletbeli Bizottságának tagja, szociálpedagógus:

A gyermekjogok korczaki eszméje

Dr. Herczog Mária, egyetemi docens, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület elnöke, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának tagja:

Janusz Korczak gyermekjogi tevékenysége és annak aktualitása a mai Magyarországon 

Prof. Dr. hab. Andrzej Mencwel, lengyel történész, irodalom- és kultúra kritikus, a Nemzetközi Janusz Korczak Társaság tagja; a Lengyel Kultúra Tanszék Tanácsának vezetője:

Janusz Korczak – a nevelés mint lélekformálás.

 

12.00-13.00

Ebéd

 

13.00– 14.15

Dr. Trencsényi László, az ELTE Alkalmazott Neveléselméleti Tanszékének tanszékvezetője, habil. egyetemi docens, a Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke:

A szeptemberi Korczak-konferencia üzenetei

Dr. Gyurkó Szilvia, az UNICEF Magyar Bizottságának gyermekjogi igazgatója:

A gyermekjogi egyezményről és a családjukon kívül nevelkedő gyermekek helyzetéről

Dr. Takács István, a Kaposvári Egyetem Gyógypedagógia Tanszékének vezetője, egyetemi docens, 2011-ig az UNICEF Magyar Bizottságának vezető munkatársa

 Korczak üzenetei. Gondolatok Janusz Korczak életéről, munkásságáról, s mindezek tanulságairól a ma emberének


14.15-15.00

Kérdések, vita

 

 

Janusz Korczak az Árvaházat (Dom Sierot) 1919-ben elhagyó növendékeket ezekkel a szavakkal indította útnak az életbe:

 Búcsúzunk azoktól, akik már elmentek, és azoktól, akik nemsokára hagynak el minket, hogy sohase térjenek vissza többé. Búcsúzuk tőlük, akikre hosszú és messzi utazás vár. Ennek az utazásnak a neve –Élet.

Sokat törtük a fejünket azon, hogyan köszönjük el, milyen tanácsokat adjunk.

Sajnos a szavak szegényesek, erőtlenek.

Semmit sem adhatunk.

Nem adhatjuk nektek az Istent, mert őt magatoknak kell megtaláljátok lelketekben, magányos küzdelmek árán.

Nem adhatjuk nektek a Hazát, mert azt szívetek és gondolataitok munkájával magatoknak kell fellelnetek.

Nem adhatjuk nektek az emberi szeretetet, mert nincs szeretet megbocsátás nélkül, és megbocsátani –az vesződség, az nehézség, amit magatoknak kell vállalnotok.

Csupán egyvalamit adhatunk:

Vágyakozást egy jobb élet után, mely ha még nincs is, egyszer majd eljön,

egy Igaz és Igazságos élet után.

Talán ez a remény elvezet titeket Istenhez, Hazához, Szeretethez.

Intsetek búcsút, emlékezzetek.

 

 

A Janusz Korczak évfordulóhoz kapcsolódó programok létrehozásába és szervezésébe számos magyarországi intézmény, többek között a Magyar Pedagógiai Társaság, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara, a Magyar Zsidó Múzeum, a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, a Humana Egyesület, a Bálint Ház is bekapcsolódott.

Az évforduló ügyének az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala is kiemelt figyelmet szentelt. Az alapvető jogok biztosának kezdeményezésére december 10-én, az Emberi Jogok Napján az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala egyik termét ünnepélyes keretek között átkeresztelik Janusz Korczak teremmé és felavatják az „Öreg Doktor” emléktábláját is.