Egyéb

Idő, tér, történelem. A Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság konferenciája Budapesten

2008. szeptember 19. (péntek), 16.00 — szeptember 21. (vasárnap), 1.00

Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Lengyel Intézet

Idő, tér, történelem.

A Magyar-Lengyel Történész Vegyesbizottság konferenciája Budapesten

2008. szeptember 19-20.

Czas, przestrzeń, historia. Konferencja Polsko-Węgierskiej Komisji Historycznej w Budapeszcie, 19-20 września 2008 r.

A konferencia védnöke Őexcellenciája Joanna Stempińska, a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete.

Konferencja pod wysokim patronatem Jej Ekscelencji Joanny Stempińskiej, ambasadora RP w Budapeszcie.

2008. szeptember 19. péntek 14 óra
Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár
(Budapest II. Török u. 12.)

14:00 – 14:10
JE Joanna Stempińska nagykövet asszony: Köszöntő. Powitanie.

14.10 – 14:40
Stanisław Bylina (Instytut Historii PAN): Az eszkatológikus idő a huszita forradalomban. Czas eschatologiczny w rewolucji husyckiej.

14:40 – 15:10
Székely György (MTA): Az emlékezet változása az idő múlásával. (Gertrud királyné megölése és annak megtorlása.) Zmiany pamięci z upływem czasu. (Zamordowanie królowej Gertrudy i odwet zamachu).

15:10 – 15:30
Körmendy Adrienne (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora): Idő, gazdaság, tudat. Gondolatok a magyar társadalmi tudat alakulását meghatározó tényezőkről a XIII. században. Czas - gospodarka - mentalność. Uwagi o kształtowaniu się świadomości społecznej na Węgrzech w XIII w.

15:30-15:40 szünet – przerwa

15:40 – 16:00
Csukovits Enikő (MTA Történettudományi Intézet): Órahasználat a késő-középkori Magyarországon. Le temps et sa mesure en Hongrie au Moyen Age.

16:00 – 16:20
Almut Bues (Deutsches Historisches Institut Warschau – Niemiecki Instytut Historyczny) : Világi és egyházi időérzékelés a 16. század végén. Weltliches und geistliches Zeitempfinden zu Ende des 16. Jahrhunderts.

16:20 – 16:40
Petneki Áron (Uniwersytet Warszawski): Ünneprontók. A szakrális idő tilalmai a „Cristo della domenica”-ábrázolástól Arany János balladájáig. Profanacja święta. Zakazy czasu sakralnego od obrazów typu „Cristo della domenica” do ballady Jánosa Aranya.

16:40 – 16:50 szünet – przerwa

16.50 – 17:10
Kapronczay Károly (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár): A tér és idő funkciója a 18. századi lengyel-magyar határmenti orvoslátogatásokban. Funkcja przestrzeni i czasu w wizytacjach lekarskich na polsko-węgierskim pograniczu w XVIII w.

17:10 – 17:30
Prof. dr hab. Jerzy Snopek (Instytut Badan Literackich PAN): Az idő a felvilágosodás irodalmában. Czas w literaturze oświecenia.

17:30 – 18:00
Vita – Dyskusja

2008. szeptember 20. szombat 10 óra
Lengyel Intézet – Instytut Polski
(Budapest VI. Nagymező u. 15.)

10:00 – 10:20
Dr Adam Kożuchowski (Instytut Historii PAN): Ausztria-Magyarország képének változásai a kilencvenes évek perspektívájában. Przemiany obrazu Austro-Węgier w perspektywie 90.-lecia

10:20 – 10:40
Anna Dąbrowska: (Instytut Historii PAN ), Az idő „a szocializmus alapjainak lerakása” korában: Nowa Huta – Sztálinváros. Czas w dobie „budowy podstaw socjalizmu” .Nowa Huta – Sztálinváros;

10:40 – 11:00
Maciej Koźmiński (Instytut Historii PAN): Szinkronikus vagy aszinkronikus történelem? Lengyelország és Magyarország a 20. században. Historia synchroniczna, czy asynchroniczna? Polska i Węgry w XX wieku.

11:00 – 11:10 szünet – przerwa

11:10 –11:30
„Az egészséges életmód”. Oktatófilm 1973-ból. Bevezeti: Bogdán Melinda (Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum). „Zdrowy sposób życia”. Film dydaktyczny z r. 1973. Wprowadzenie: Melinda Bogdán.

11:30 – 12:00
Vita – Dyskusja

12:00 – 12:20
A konferencia összefoglalása és bezárása. Podsumowanie i zamknięcie konferencji. A Vegyesbizottság társelnökei. Wspólprzewodniczący Komisji Historycznej.

Mindenkit szeretettel várunk!