Egyéb

prof. Petneki Áron: Őszintén az őszinte barátságról - előadás

2008. március 26. (szerda), 19.00

Lengyel Intézet

A budapesti Lengyel Intézet
sok szeretettel meghívja Önt és barátait

prof. Petneki Áron:
Őszintén az őszinte barátságról
c. előadására

és a LIMES folyóirat lengyel számának bemutatására

2008. március 26-én, szerdán
18 órákor a Lengyel Intézetben
(Krzysztof Kurłowicz kiállításának megnyitója után)

Lengyel Intézet
1065 Budapest, Nagymező u.15.
belépés ingyenes

részlet Petneki Áron előadásából:

(...)
„DWA BRATANKI”

Többször megkérdezték már tőlem: mi a gyökere a hagyományos barátságnak? Ez az idézet sok mindenre magyarázatot ad: nem pusztán a szomszédság, a közös történelmi hősök, hanem a hasonlóképpen alakult társadalmak, elsősorban a nemesség (ne feledjük, hogy a 18. századi Európában a lengyel és a magyar nemesség volt a legszámosabb), a nemesi mentalitás és életforma közössége magyarázza: fuimus quondam unum. Nem csupán a perszonáluniót tekintve, hanem mindenben: életstílusban, gondolkodásmódban, külsőségekben. Egyszóval: i do szklanki, i do szabli.
Ezt foglamazza meg Kosztolányi az Esti Kornél rímeiben:

„Fülembe kardok harsogása harsog,
Baráti pengék és kupák zenéje,
Ha látom az emlékeimbe Varsót.”

S hogy e gondolatkörben a közös történelem játssza a legfontosabb szerepet, ugyancsak Kosztolányitól hozhatok példát, aki az „Egy angol meg egy lengyel” c. novellájában (1932) így jellemzi az utóbbit:

„Úgy rémlett, hogy egy régi barát ül itt, akit már születése előtt ismertem, századokkal ezelőtt. Múltunkra emlékeztünk, anélkül hogy emlegettük volna, közös királyainkra, véres csatákra havas fenyvesek mellett, széles dáridókra, egy fülledt csapszékben.”
(...)

LIMES - Tudományos Szemle
2007/1.

LENGYELEK ÉS MAGYAROK
szerkesztette: Csombor Erzsébet és Petneki Áron

TARTALOM:

Tóth Péter: Lengyel-magyar kapcsolatok a 11. század végéig a középkori hagyományban
Petneki Noémi: A reneszánsz kori lengyel-magyar kapcsolatok kutatástörténete (vázlatos áttekintés)
Tischler János: „Magyar Felkelők tere". Lengyelek és magyarok 1956-ban
Csombor Erzsébet: A lengyelekre vonatkozó iratok a magyarországi levéltárakban, 19-20. század
LENGYEL SORSKÉRDÉSEK
Székely György: Lengyelország keresztény hitre térése
Szokolay Katalin: Lengyel sorskérdések. Víziók és valóság: 1939-1945
Paweł Kubicki: Galícia, mint szimbolikus régió
SORSOK ÉS EMLÉKEK
Kertész Noémi: Galíciai nosztalgiák és lengyel patriotizmus. Fél évszázad egy arisztokrata család életéből
Karol Biernacki: Marian Zdziechowski, a szegedi egyetem díszdoktora
Kapronczay Károly: A Lengyel Tudományos Akadémia magyar mecénása
(Szalay József: 1802-1876)
Varga E. László - Giza Jerzy: Józef Giza dandártábornok visszaemlékezése.
Forrásközlemény
Petneki Áron: „Öt év Szent István országában". Walerian Klafaczynski csonkán maradt emlékirata 1939-ből
MŰHELY
D. Molnár István: Lengyel kálvinista írók és a nemzeti irodalmi kánon
Jerzy Wyrozumski: A hegyek Jan Długosz Chorographia Regni Poloniae című művében
SZEMLE
Vesztróczy Zsolt: Lengyelország története (Norman Davics könyvéről)
Vesztróczy Zsolt: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél.(Kovács István könyvéről)
*