Egyéb

Lengyel táncház Lengyel néptánc oktatása csütörtökönként 19.00-21.30 belépés ingyenes

2007. február 8. (csütörtök), 20.00

Budapest, Budaörsi út 73-75

Lengyel néptánc oktatása

csütörtökönként 19.00-21.30

Kezdés: 2007. február 8-tól
Befejezés: 2007. május 25.
Részvétel díjtalan

Szervezők: a Balassi Bálint Intézet diákjai

Balassi Bálint Intézet, Budaörsi úti kollégium
XI. Bp., Budaörsi út 73-75, színházterem
(bejárat a Harasztos út oldalán)

Nyári tánctábor Lengyelországban:
Dom Tańca nyári tábort szervez:
Tabor Powiślański
2007. június 25-30

további információk (lengyelül)>>

Információk és érdekességek a lengyel népzenéről:

Táncház Egyesület - Varsó (lengyelül és angolul)>>

Lengyel népzene enciklópédia (lengyelül és angolul) >>

Lengyel-magyar népzene - Joszko Broda: Poslóchejcie kamaradzi >>

Európa zenéje - lengyel népzene >>

Index fórum - lengyel népzene >>

Lengyel népzene (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben - Galiczia, 1898):
A lengyel népzene egészen sajátszerű jellemző, melynek különössége a rhythmus végtelen változatosságában, rövid zenei tételekben és élénk mozgékonyságban áll. Ez által fötűnően különbözik a keleti és déli szlávok népzenéjétől. A szélesen hullámzó dallamok és gyöngébben lüktető rhythmus, valamint a változó időmérték és ütem a lengyel népzenétől teljesen idegen. Másik nevezetes jellemvonása a lengyel népzenének a többszólamúság teljes hiánya, a mi egyfelől a tiszta hangvételre való gyönge hajlamban gyökerezik, más részt pedig abban, hogy a nép épen nem idegenkedik a középső hangok határain túlcsapongó dallamoktól. A lengyel nép mindig magasabban énekel az emberi hang természetes középterjedelménél, s főkép a nőktől igen jó néven veszik, ha a templomban lehetőleg magasan énekelnek.

A lengyel népzene termékeit két csoportba oszthatjuk: oly dalokra, melyek táncz-rhythmusokon alapúlnak, továbbá lágyabb lüktetésű dalokra. Az első csoport a gazdagabb és prdekesebb. E dalokban lovagias délczegség és előkelőség párosúl enyelgő jókedvvel. A bánat és sovárgó vágy nem szólal meg bennük; míg ellenkezőleg a kis-oroszoknak bármely nemű dalában mélabús hangúlat az uralkodó. A lengyel dalból vidám életkedv és erős önbizalom hangzik, s a szakokat a végükön kiharsanó kurjantás valósággal hetyke jelleműekké teszi. Míg a kis-orosz a lassú időmértéket kedveli, addig az igazi lengyel dal fő jellemvonása a gyors időmérték és a Dur-hangnem.
(Forrás: Lengyel népzene (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben - Galiczia, 1898)
/Kempelen Farkas Digitális Tankönyvtár/
)