Piliscsaba

Egyéb

Lengyel nyelv és kultúra oktatása Magyarországon konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen

2006. december 12. (kedd), 12.00

Piliscsaba

Lengyel nyelv és kultúra oktatása Magyarországon

konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
a konferencja nyelve: lengyel

Wykładowcy Katedry Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu im. Petera Pázmány'a w Budapeszcie - Piliscsabie
serdecznie zapraszają na konferencję

NAUCZANIE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ NA WĘGRZECH

która odbędzie się dnia 12 grudnia 2006 r. w Piliscsabie,
w gmachu Stephanuem, w sali im. Petera Pázmány'a

Program:
11.OO Dr Lajos Palfalvi — Kierownik Katedry Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu im. Pitera Pózmány’a
11.10 Dr Konrad Sutarski — Przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech
11.30 Ewa Słaba Rónay — Dyrektor Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech
11.50 Beata Mondovics — Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Budapeszcie
12.10 Roland Chojnacki — Dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie
12.30 Ks. Leszek Kryża SChr. — Proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech

12.50 Dyskusja przy filiżance kawy

13.10 Elżbieta Sutáné Zielińska — Referent literatury polskiej w Narodowej Bibliotece Literatury Obcojęzycznej
13.30 Németh Orsolya — Nauczyciel języka polskiego w Prywatnej Szkole Języków Obcych w Budapeszcie
13.50 Jadwiga Sikora — Zeisky — Redaktor naczelny miesięcznika „ Polonia Węgierska
14.10 Judit Reiman - Adiunkt, Katedra Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmány'a
14.20 Dorota Fater — Lektor, Katedra Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu im. Pétera Pázmány'a

14.30 Dyskusja przy filiżance kawy

15.00 Spektakl „Legenda o Bazyliszku"
15.30 Poczęstunek