Lengyel kézműves vásár 2017

Egyéb

Ismét lengyel kézművesek vására Budapesten lengyel kerámiákkal, különböző ékszerekkel, lengyel édességekkel, saját készítésű süteményekkel, lengyel könyvekkel és játékokkal, illetve más meglepetésekkel.

2017. december 16. (szombat), 10.00

Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4

1052 Budapest, Semmelweis u. 4.

Az idei évben Chmielowski Szent Albert testvér emlékéve kapcsán kiállítás látható az elismert festő és szegénygondozó szent képeiből, a vásár ideje alatt pedig az OLTALOM Karitatív Egyesület gyermekintézményei részére gyűjtünk gyermekruhákat és cipőket, valamint játékokat.

2017 SZENT ALBERT TESTVÉR EMLÉKÉVE
„adj enni minden éhezőnek, szállást a hajléktalannak és ruhát a mezítelennek. Ha nem tudsz sokat adni, adj keveset.”
Szent Albert testvér
Szent Albert Adam Chmielowski
Adam Hilary Bernard Chmielowski néven született Igołomiában, 1845. augusztus 20-án, gazdag lengyel arisztokrata családban. A puławyi mezőgazdasági és erdészeti akadémián tanult, hogy idővel át tudja venni a családi birtok irányítását. 1863-ban részt vett az Orosz Birodalom elleni januári felkelésben. Megsebesült, és egyik lábát térdtől elvesztette. Egy ideig Belgiumban folytatott mérnöki tanulmányokat, majd Párizsba ment, ahol festeni kezdett, majd a müncheni szépművészeti akadémia hallgatója volt. Ekkor térhetett csak haza.
Krakkóban ismert és népszerű festővé vált. Mindeközben egyre inkább együttérzés ébredt benne a szegény és elnyomott emberek iránt. Munkát vállalt a város egyik hajléktalanszállóján, és festményein is mind gyakoribb téma lett a szenvedés. Egyik főműve az Ecce Homo című kép, amelyen az egész emberiség szenvedését magára vállaló Emberfiát ábrázolta.
1880-ban úgy döntött, elhagyja a fényes karriert ígérő művészi pályát és életét a szegényeknek szenteli. Belépett a jezsuita rendbe, de néhány hónap múlva egészségi állapota miatt eltanácsolták. Krakkóban élt, nincstelenül, éjszakai menedékhelyeken húzta meg magát. Felismerte hivatását, amely a nyomorban élők között is a leginkább elhagyatottakhoz szólt. Úgy gondolta, korának nagy csapása, hogy az emberek látják ugyan maguk körül a szenvedőket, mégsem tesznek semmit.
1887-ben belépett a ferences harmadrendbe és felvette az Albert nevet. Szállásért cserébe munkát vállalt egy hajléktalanszállón. Egy évvel később szegénységi és szüzességi fogadalmat tett a krakkói püspök kezébe. E napot tekintjük a Szegények Szolgái vagy más néven albertinus szegénygondozói rend alapításának. Hivatalosan azonban csak 1928-ban alakult meg a kongregáció, mert a teljes szegénységet, amelyet Albert testvér és társai vállaltak, az egyház akkoriban nem hagyta volna jóvá egy közösség számára.
A közösség szegénykonyhákat, árvaházakat és menhelyeket nyitott, ezeken belül műhelyeket, hogy a rászorulóknak szakmát adjanak, és segítsék a nincsteleneket megmenekülni az anyagi és erkölcsi nyomorból. A szálláshelyekre minden különbségtétel nélkül befogadták a rászorulókat. Csak adományokat fogadtak el, és a rendtagok a menhelyeken éltek, teljes közösségben a szegényekkel. Albert testvér az egyik általa alapított szállón halt meg Krakkóban, 1916 karácsonyán.
Karol Wojtyła Adam Chmielowski-nak szentelte egyik színművét, amelynek címe: Istenünk testvére. Azon túl, hogy az evangéliumi szegénység és az önátadás hiteles tanúságtevője volt, Albert testvér a szegények szent patrónusaként mindenkit megtanít arra, hogy minden embernek van méltósága, továbbá, hogy tisztelettel és jósággal forduljunk mindenki felé, mert Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve.
A lengyel püspöki konferencia és a parlament tagjai a 2017-es évet Szent Albert testvérnek szentelik és kiemelik: a szent példája mutassa meg, hogyan kell a gyakorlatba átültetni a keresztény irgalmasságot.