Ukránok a két világháború közötti Lengyelországban

Egyéb

Lagzi Gábor Ellenzékiség és együttműködés között. Ukránok a két világháború közötti Lengyelországban (1918–1939) című könyvének bemutatója a Lengyel Intézetben. Résztvevők: Lagzi Gábor, Jakab Attila.

2015. november 17. (kedd), 18.00

Lengyel Intézet

Nagymező u. 15.

 

Az 1918-ban újjászületett Lengyelországban a lakosság
több, mint egyhatodát tették ki az ukránok, ezzel a korabeli
Európa legnagyobb kisebbségi közösségének számítottak
(kb. 5 millió fő). Velük szemben húsz év lefolyása
alatt a mindenkori varsói kormányzat nem dolgozott ki és
nem valósított meg egy konzekvens és kooperáción alapuló
programot. A kisebbségbe szorult ukránok nem tudták
megfelelő módon képviselni politikai, gazdasági vagy kulturális
jogaikat nem csak a parlamentben, hanem a helyi
adminisztráció szintjén sem.
A monográfia bemutatja a kisebbségi közélet résztvevőit
(legális és illegális pártok, gazdasági, társadalmi szervezetek),
a lengyel kormányzat kisebbségi politikájának állomásait,
belső dinamikáját, mindezt a korabeli politikatörténet
keretébe ágyazva. A monográfia publikálásával az olvasó
megismerhet egy földrajzilag közeli, időben távoli, de mindenképp
ismerős történetet. A lengyelországi ukránok helyzetének
bemutatása a mai kor emberének is tanulsággal
szolgálhat: hogyan romolhat el óhatatlanul a többség és kisebbség
viszonya, mit jelent két nacionalizmus találkozása,
milyen kiegyezési kísérletek születtek ebben az időben.

Az 1918-ban újjászületett Lengyelországban a lakosságtöbb, mint egyhatodát tették ki az ukránok, ezzel a korabeliEurópa legnagyobb kisebbségi közösségének számítottak(kb. 5 millió fő). Velük szemben húsz év lefolyásaalatt a mindenkori varsói kormányzat nem dolgozott ki ésnem valósított meg egy konzekvens és kooperáción alapulóprogramot. A kisebbségbe szorult ukránok nem tudtákmegfelelő módon képviselni politikai, gazdasági vagy kulturálisjogaikat nem csak a parlamentben, hanem a helyiadminisztráció szintjén sem.A monográfia bemutatja a kisebbségi közélet résztvevőit(legális és illegális pártok, gazdasági, társadalmi szervezetek),a lengyel kormányzat kisebbségi politikájának állomásait,belső dinamikáját, mindezt a korabeli politikatörténetkeretébe ágyazva. A monográfia publikálásával az olvasómegismerhet egy földrajzilag közeli, időben távoli, de mindenképpismerős történetet. A lengyelországi ukránok helyzeténekbemutatása a mai kor emberének is tanulsággalszolgálhat: hogyan romolhat el óhatatlanul a többség és kisebbségviszonya, mit jelent két nacionalizmus találkozása,milyen kiegyezési kísérletek születtek ebben az időben.

Résztvevők:

Lagzi Gábor, Jakab Attila