A Lengyel Intézet új arculata

2014 – a lengyel kultúra ünnepe!

75 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a budapesti Lengyel Intézet!

Háromnegyed évszázad az ezeréves lengyel-magyar kapcsolatok történetéhez mérten nem nagy idő. Azonban ha figyelembe vesszük a XX. századi történelem viharos időszakát, a politikai, társadalmi, gazdasági rendszerek változását, akkor a budapesti Lengyel Intézet egy kivételesen szilárd intézmény: az idők tanúja.

 

Az út idáig...

Az első kulturális egyezményt 1934-ben írta alá a független Lengyel Köztársaság és a Magyar Királyság. Ennek nyomán kezdte meg hivatalos működését 1939. május 24-én a budapesti Lengyel Intézet. Ez volt a második, a lengyel kultúra külföldi promóciójáért felelős központ a világon, s egyúttal az első a budapesti külföldi intézetek sorában. Az Intézet a magyar hatóságok toleráns hozzáállásának köszönhetően a háború ellenére sem függesztette fel tevékenységét, egészen Magyarország a náci Németország általi megszállásáig. Ilyenre nem volt példa egyetlen más európai államban sem. A Lengyel Intézet 1939-1944 között így egy oázis szerepét töltötte be, ahol a lengyel emigráció szellemi vezetői, és a lengyel irodalmi, kulturális és művészeti élet jeles képviselői találkozhattak.

Az 1939-es szeptemberi megszállás utáni nehéz időszakban az Intézet dolgozói a Magyarországra internált katonák és civilek segítésében is részt vettek. Kiemelt módon támogatták a menekülttáborokban a kultúra és művelődés ügyét. A Biblioteka Polska (Lengyel Könyvtár) több mint 80 kötetes kiadványsorozatában lengyel irodalmi remekműveket jelentettek meg. Az Intézet kiadói tevékenységet is végzett, lengyel nyelvtankönyveket, szótárt folyóiratot szerkesztett Rocznik Polski címmel, valamint a Wyższe Studium Społeczne dla Uchodźców stúdiuma révén (melynek egyik előadója Stanisław Vincenz, a kiváló író, esszéista volt) gondoskodott a lengyel menekültek továbbképzéséről is.

A lengyel kultúra népszerűsítésével a háború előtti Lengyel Intézet közvetlen örököseként 1951-től a a Lengyel Olvasóterem foglalkozott. Egy évvel később elindultak a lengyel nyelvtanfolyamok, amelyek Varsányi István vezető nyelvtanár karizmatikus személyének köszönhetően rövid idő alatt rendkívül népszerűvé váltak. Becslések szerint „Pista bácsi” több mint harminc év alatt mintegy 17 ezer diákot avatott be a lengyel nyelv rejtelmeibe.

A mára már ismert író, költő, műfordító Gömöri György, egykori tanítvány így emlékszik vissza rá:

„Varsányi szépen beszélt lengyelül, jól hangsúlyozott nehéz és hosszú szavakat, sőt külön versenyeket rendezett a nehezebb kifejezések helyes kiejtéséből. A nyelvtanórákat lengyel népdalok éneklésével gazdagította - mai napig tudok olyan gurál dalokat, amelyeket egy Varsóban vagy Poznanban felnőtt fiatal talán nem is ismer”.

Az intézmény 1964-ben Pest központjába, az Andrássy út és a Nagymező utca kereszteződésében található épületbe helyezte át székhelyét, s ennek a központi elhelyezkedésnek köszönhetően a budapesti kulturális élet még fontosabb tényezőjévé válhatott. Ebben az időben Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ néven kezdte meg működését és számos szimpóziumot, vitadélutánt, kiállítást, találkozót szervezett. A központ mellett Polonisták Klubja és színjátszó kör (Lengyel Kultúra Színjátszó Köre) is működött. Sok magyar ismerhette meg közelebbről Lengyelországot, mint ahogy sokan idézhették fel régi emlékeiket a központban működő lengyel boltnak köszönhetően is, ahol lengyel kézműves termékeket, könyveket, klasszikus és könnyűzenei kiadványokat, dzsesszlemezeket árultak.

A rendszerváltás óta a lengyel-magyar kulturális kapcsolatokat kormányközi szinten szabályozzák a kulturális együttműködésről (1992), és a kulturális intézetekről (1998) szóló egyezmények, amelyeket ötévente kerülnek meghosszabbításra. Legutóbb 2013 júniusában. A Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ 1994-ben ismét felvette a korábbi Lengyel Intézet nevet, és a nagy népszerűségnek örvendő lengyel bolt lassan átadta helyét a kortárs művészetek galériájának. A Lengyel Intézet és a Platán Galéria ma fontos pontok Magyarország kulturális térképén. 

Mivel foglalkozunk?

A Lengyel Intézet a lengyel kultúrát mutatja be a maga sokszínűségében a magyar közönségnek, az Intézet székhelyén és számos más helyszínen is, túlnyomó részben magyar partnerekkel együttműködve. A programkínálatban szinte minden kulturális terület képviselteti magát, a képzőművészettől kezdve a színházon, filmen, zenén, táncon, irodalmon, építészeten át, egészen a tudományos, oktatási, vagy egyéb társadalmi jellegű, civil kezdeményezésekig. Többek között koncerteket, lengyel filmszemléket, zenei fesztiválokat szervezünk, miközben a lengyel műfordítások, irodalmi, zenei kiadványok létrejöttét is támogatjuk. A Platán Galéria terében a kortárs lengyel művészet kiemelkedő alkotóit és alkotásait mutatjuk be. Gazdagítjuk a Lengyelországról szóló ismereteket. Ott vagyunk az oktatási vásárokon, nyelvi, külföldi tanulmányokat népszerűsítő börzéken. Igyekszünk hozzájárulni a tudományos kapcsolatok fejlődéséhez és elmélyítéséhez, tájékoztatást nyújtunk az aktuális ösztöndíj-lehetőségekről. Történelmi vetélkedőket, műfordítói, képzőművészeti pályázatokat, akár országhatárokon átívelő versenyeket hirdetünk egyetemi hallgatóknak, és középiskolás diákoknak. Támogatjuk a magyar egyetemeken működő lengyel szakokat, lengyel nyelvi lektorátusokat. Tanulmányutakat szervezünk Lengyelországba újságíróknak és a magyar kulturális élet képviselőinek. A Lengyel Intézet székhelyén félévente nagy népszerűségnek örvendő lengyel nyelvkurzusokat indítunk minden szinten. Kínálatunkban időről időre ifjúsági és gyerekrendezvények, különleges családi programok is szerepelnek.

Évente átlagosan 100 projektben veszünk részt, aminek következtében a lengyel kultúra híre rengeteg emberhez eljut.

A budapesti Lengyel Intézet jelenlegi igazgatója Katarzyna Sitko.

 

2014 – az évfordulók éve

A budapesti Lengyel Intézet számára 2014-ben az egyik legfontosabb esemény fennállásának 75. évfordulója lesz, s ennek kapcsán megünnepeljük azt is, hogy Nagymező utcai székhelyünkön ötven éve működünk megszakítás nélkül. Ebből az alkalomból különlegesen színes programsorozattal, irodalmi, zenei, színházi és filmes rendezvényekkel várjuk látogatóinkat, és természetesen sok kiváló lengyel művészt, és a kultúra világának prominens képviselőit is vendégül látjuk majd. Bővebb információk hamarosan oldalunkon www.lengyelintezet.hu és a Facebookon.

Ezenfelül 2014 azért is jelentős, mert ez a Szabadság Éve. Az országban negyed évszázad telt el azóta, hogy 1989 júniusában Lengyelországban sor került a rendszerváltás utáni első, demokratikus választásokra. Születésének századik évfordulója alkalmából felidézzük a lengyel ellenállás legendás futárának Jan Karskinak az alakját, aki elsőként juttatott el információkat a Holokauszt borzalmairól a Nyugatnak. 2014-ben lesz a Varsói Felkelés 70. évfordulója, és megemlékezünk arról is, hogy 75 évvel ezelőtt robbant ki a II. világháború, amelynek folyamán lengyel menekültek ezreit fogadta be Magyarország.

 

Budapesti Lengyel Intézet - Egy tevékeny szemtanú

A budapesti Lengyel Intézet története, sorsa, működése a sokat emlegetett lengyel-magyar barátság kézzelfogható bizonyítéka, amelynek sikerült kiállnia az idő próbáját. A jövőbeli feladata nem pusztán ennek az értékes hagyománynak az ápolása, de annak új tartalmakkal való gazdagítása – a fiatal nemzedék elvárásainak és szükségleteinek megfelelően, a folyton változó idők tevékeny szemtanújaként.

------------------------------------------------------------------

Múltidéző

Kérjük Önöket, hogy osszák meg velünk lengyel kultúrával kapcsolatos személyes emlékeiket. Ha esetleg részt vettek a Lengyel Intézet, vagy a Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ által szervezett eseményen, vagy lengyel nyelvtanfolyamainkon, esetleg valamikor jártak az Andrássy úton régebben működő lengyel boltban, várjuk jelentkezésüket. Fényképeiket, újságkivágásaikat, emlékeiket szívesen közzé tesszük az évfordulóra készülő kiadványainkban. A felhívásra jelentkezők között 2014 végén értékes nyereményeket sorsolunk ki!

------------------------------------------------------------------

Mérföldkövek

 • 1934.10.21. – megszületik az első kulturális együttműködésről szóló egyezmény Magyarország és Lengyelország között
 • 1938.10.31– a Lengyel Intézet első igazgatójának kinevezése 1939.05.24.– a Lengyel Intézet hivatalosan is megnyitja kapuit
 • 1939-1944 – A Lengyel Intézet a II. világháború alatt sem függeszti fel tevékenységét, egészen 1944.03.19-ig, mikor is kénytelen bezárni kapuit.
 • 1951.03.15 – a Lengyel Olvasóterem megkezdi működését
 • 1952 – elindulnak a Varsányi István vezette lengyel nyelvtanfolyamok
 • 1964.05.21. – az intézmény megkezdi működését Nagymező u. 15 szám alatt található új székhelyén, ahol lengyel termékeket árusító bolt is működik
 • 1994.05.24. – az intézmény visszakapja régi nevét, és Lengyel Intézetként folytatja tevékenységét, megváltozik arculata, új logót kap, bezár a lengyel bolt
 • 1997 – a Polonia Express címet viselő projekt éve, mely a lengyel kultúra első ilyen nagyszabású külföldi bemutatkozása
 • 1999 – az Andrássy úton megkezdi működését a PLATÁN Galéria
 • 2000 – elindul a Lengyel Intézet első internetes oldala
 • 2010 – a Lengyel Intézet ismét arculatváltáson megy keresztül, beindul a hírportálszerű dinamikus honlap, megjelenik a letisztultabb formanyelvet követő programfüzet, valamint a Lech Majewski által tervezett új, egységesített logó.
 • 2013.09.27 – a Platán Galérián belül működő LATARKA művészpince megnyitja kapuit

Székhely

 • 1939-1944 – Múzeum krt. 11 (Lengyel Intézet)
 • 1951-1964 – Váci utca (Lengyel Olvasóterem )
 • 1964-től – Nagymező utca (Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, 1994-től Lengyel Intézet)

Érdekességek

 •  7000– ennyi könyv található a Lengyel Intézet könyvtárának gyűjteményében
 • 17.000 – ennyien vettek részt a Varsányi István által vezetett lengyel nyelvtanfolyamokon 1952-1981 között  
 • 120 – ennyien vesznek részt ma Lengyel Intézet által szervezett nyelvtanfolyamokon
 • 100 – ennyi kulturális, tudományos, közművelődési, vagy oktatási projektben vesz részt évente a Lengyel Intézet
 • 60.000 – ennyi látogatója volt 2013-ban a Lengyel Intézet honlapjának
 • 2500 – ennyien szeretik a Lengyel Intézetet a Facebookon (2013. november)
 • 9 – ennyi munkatársa van a Lengyel Intézetnek

Válogatott programok

 • lengyel irodalom a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
 • magyar fordításban is megjelent lengyel szerzők promóciója, szerző és közönségtalálkozók lengyel írók, költők részvételével, irodalmi estek, könyvbemutatók, slam poetry találkozók
 • Lengyel Filmtavasz (a Lengyel Intézet 1993 óta létező, évente megrendezésre kerülő filmes rendezvénye)
 • lengyel komoly és könnyűzenei produkciók a budapesti Tavaszi Fesztivál, a Mediawave, a Sziget Fesztivál, a Lamantin Jazz Fesztivál, az Őszi Fesztivál a Café Budapest és az Armel Operafesztivál keretében
 • Lengyel kortárs tánc a SoloDuo és L1fesztiválokon
 • lengyel színházak, és a kortárs lengyel drámairodalom népszerűsítése, komoly- és könnyűzenei kiadványok PLATÁN GALÉRIA – a lengyel kortárs művészet kiállítóhelye, melynek célja a magyar és közép-európai művészekkel való párbeszéd (1999-től)
 • LATARKA – A Platán Galéria pincehelyiségében működő olyan alternatív kiállító helyiség, mely a Lengyel Intézeten belül és annak támogatásával lehetőséget nyújt hazai és külföldi fiatal alkotók szélesebb közönség előtti bemutatkozására

A Lengyel Intézet vendégei voltak:

Képzőművészet: Stasys Eidrigevicius, Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera,  Julita Wójcik, Leon Tarasewicz, Artur Żmijewski, Joanna Rajkowska, Nicolas Grospierre, Karolina Breguła

Zene: Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Piotr Anderszewski, Krzysztof Penderecki, Janusz Olejniczak, Leszek Możdżer, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak,  Nigel Kennedy, Jarosław Śmietana, Adam Pierończyk, Narodowa Orkiestra Polskiego Radia, Sinfonia Varsovia, Macio Moretti, Anna Maria Jopek, Pink Freud, Motion Trio, Cracow Klezmer Band, Warsaw Village Band, Trebunie Tutki, Mitch & Mitch, Őszibarack, Mikrokolektyw

Film: Daniel Olbrychski, Krzysztof Zanussi, Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof Krauze, Jerzy Stuhr, Robert Gliński, Jan Kidawa – Błoński, Roman Polański, Sławomir Idziak, Tomasz Bagiński, Krzysztof Piesiewicz, Xavery Żuławski, Agnieszka Holland, Jerzy Hoffman

Színház: Teatr im. Jaracza, Łódź; Teatr Studio, Varsó; Teatr Rozmaitości , Teatr ZAR, Nemzeti Színház, Varsó; Teatr Stary, Krakkó; Teatr Modrzejewskiej, Legnica; Opera Bałtycka, Gdańsk; Teatr Ósmego Dnia, Teatr Biuro Podróży, Akademia Ruchu,  Teatr Strefa Ciszy

Irodalom: Sławomir Mrożek, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, Janusz Głowacki, Joanna Bator, Mariusz Szczygieł, Pawel Huelle, Wojciech Kuczok, Mikołaj Łoziński, Ignacy Karpowicz, Krzysztof Varga, Sylwia Chutnik

Közélet: Lech Wałęsa, Adam Michnik, Hanna Gronkiewicz – Waltz, Maciej Koźmiński, Zbigniew Romaszewski, Paweł Dunin Wąsowicz, Jacek Purchla, Andrzej Kunert, Anda Rottenberg, Tomasz Nałęcz, Leszek Balcerowicz, Grzegorz W. Kołodko